7 ข้อดีของระบบการศึกษา ประเทศฟินแลนด์

Home / การศึกษา / 7 ข้อดีของระบบการศึกษา ประเทศฟินแลนด์

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศฟินแลนด์มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก เด็กๆ ที่เรียนได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ไปพร้อมๆ กัน วันนี้ทีนเอ็มไทยนำข้อมูลจาก world economic forum ที่เขาได้พูดถึงไว้ประมาณ 7 ข้อถึงระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-2

7 ข้อดีของระบบการศึกษา ประเทศฟินแลนด์

1. มีการทดสอบน้อย
เด็กฟินแลนด์จะใช้เวลาเพียงหนึ่งครั้ง ในการทดสอบมาตรฐานของพวกเขาในโรงเรียน

2. เวลาว่างมากขึ้น
เวลาการเล่นมีความสำคัญมากขึ้นในโรงเรียนฟินแลนด์

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-1

3. การเล่นมากขึ้น
ทำงานน้อยลงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของนักเรียน

4.การบ้าน
นักเรียนฟินแลนด์ใช้ 2.8 ชั่วโมงทำการบ้านต่อสัปดาห์ ขณะที่เด็กชาวอเมริกัน ทำการบ้านโดยเฉลี่ย 6.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-3

5. เรียนมหาวิทยาลัยฟรี
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟินแลนด์ให้การเรียนฟรี เนื่องจากเงินอุดหนุนจากรัฐ

6. สถานะสำหรับครูผู้สอน
การเรียนการสอนเป็นงานที่เคารพอย่างสูงในฟินแลนด์

7. การทำงาน / ชีวิตสมดุล
ครูผู้สอนภาษาฟินแลนด์มีรายได้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการทำงาน