8 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2016/2017

Home / การศึกษา / 8 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2016/2017

อีกครั้งกับผลการจัดอันดับ QS World University Rankings 2016/2017 หรือ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2016/2017 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับถึง 8 มหาวิทยาลัยด้วยกัน เรียกได้ว่า ชื่อเสียงทางด้านวิชาการของบ้านเราก็ไม่แท้ต่างประเทศเลยน้า แต่จะมีมหาวิทยาใดบ้าง ไปติดตามกัน

%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2

8 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ
QS World University Rankings 2016/2017

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับที่  252

2. มหาวิทยาลัยมหิดล          อันดับที่  283

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      อันดับที่  551-600

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อันดับที่  601-650

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 701+

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 701+

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 701+

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 701+

qs-world-university-rankings-20162017

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)

2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)

3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)

4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)

5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้่อมูลและภาพจาก admissionpremiumtopuniversitieschula.ac.th