สุดเจ๋ง! 4 นิสิตมศว. ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Home / การศึกษา / สุดเจ๋ง! 4 นิสิตมศว. ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิตทั้ง 4 คน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย “พจนศิลป์” โครงการ ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีรายชื่อดังนี้

15193676_1136666269715180_6655762508961351104_n

นางสาวธิดารัตน์ กุลแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกนวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นางสาวณัฎฐา ชื่นฤาดี นิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวนฤมล เพชราภรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

นายกิตติพงศ์ ชัยวิทิตวาณิชย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โดยในรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงอำนวยการ ชั้นที่ 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท ก็ต้องติดตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะ

ข้อมูลและภาพจากเพจ PRswu