คณะวิจิตรศิลป์ พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หว้ครู ไหว้ครู แบบล้านนา

สวยงาม พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๙ แบบล้านนา ม.เชียงใหม่

Home / การศึกษา / สวยงาม พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๙ แบบล้านนา ม.เชียงใหม่

หากไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยชียงใหม่ อาจไม่เคยเห็น พิธีไหว้ครูในแบบล้านนาของคณะวิจิตรศิลป์นี้ ที่ต้องบอกว่าสวยงามแปลกตา ปีหนึ่งจัดเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังมีมนต์ขลังและมนต์เสน่ห์ของพิธีที่น่าสนใจ อยากให้น้องๆ วัยรุ่นได้ติดตาม กับพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๙ ครามห้อม ย้อมนิล งามจินต์ ศิลป์บูชา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๙
แบบล้านนา ม.เชียงใหม่

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

พิธีไหว้ครูในแบบล้านนาของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี และ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคณะวิจิตรศิลป์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ โดยจะเห็นถึงความงดงามตั้งแต่ริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะ เครื่องเซ่นไหว้ครู คนที่ได้รับเลือกเป็นางแก้ว การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง พร้อมนางรำฯลฯ

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4
นางแก้ว

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

ทั้งนี้มีข้อมูลและภาพจากเฟสบุ๊ค ของคุณ Mong Palumsay  ได้โพสต์ถึงเรื่องราวพิธีไหว้ครู ความเป็นมาของ นางแก้ว และ ผ้าย้อมคราม  ดังนี้ “งานไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ เกิดขึ้นประจำทุกปี โดยเป็นพิธีไหว้ครูแบบล้านนา และมีขบวนที่แตกต่างกันออกไปทุกปี และในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกนางแก้ว ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “นางแก้ว” ตามคัมภีร์ภาคเหนือโบราณ หมายถึง นางอิตถีรัตนะ คือนางผู้วิเศษที่มีความเพียบพร้อมดีงาม เป็นนางแก้วของจักรพรรดิ และหากออกเรือนแล้วจะกลายเป็นแม่ศรีเรือนที่ทรงค่าที่สุดของชายซึ่งมักจะ เรียกว่า “เมียนางช้างแก้ว” นอกจากนางแก้วเป็นผู้เชิญขันบายศรีขึ้นบนเสลี่ยงหลวงอันงดงามแล้วระหว่างทาง ที่ขบวนแห่ เครื่องเซ่นไหว้และนางแก้วผ่าน คือสันเขื่อนอ่างแก้วขบวนจะหยุดพักให้นางแก้วได้ลงจากเสลี่ยงเพื่อตักน้ำอันเป็นมงคลจากอ่างแก้วคือพิธีรับน้ำ “สุคนธศรี สินธุธารา สุเทพธาตุ” หมายถึงน้ำที่หลังไหลมาจาก ยอดดอยอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ คือดอยสุเทพ

15027511_708427502668967_4901352155331553738_n

ในปี 2559 ได้มีการนำ “ผ้าย้อมคราม” มาสร้างเป็นรูปแบบการไหว้ครูผสมผสานกับชาติพันธุ์ไทลื้อ เมืองสิงห์ สิบสองปันนาซึ่งมีประวัติคร่าว ๆ ว่า เมืองไชยสิงห์ รัตนะอะยุชะนครบุรีศรีเวียงน้ำแก้วเมืองสิงห์ ราชธานีอาณาจักรเชียงแขง มีเมืองในความปกครอง เช่น เมืองมอม เชียงแขง บ้านทราย บ้านบ่อ เมืองนัง เมืองกลาง เมืองลอง เชียงกก เมืองยู้ เมืองราย เมืองว้า เชียงขาง เมืองขัน เมืองแลม เมืองอูน เมืองนำ เป็นต้น พลเมืองส่วนใหญ่ คือชาวไทลื้อ และชาวไทเหนือ เมืองสิงห์เป็นแว่นแคว้นรัฐไทโบราณ ที่คนรู้จักน้อย มีลักษณะเป็นรัฐจารีต เป็นเมืองชายขอบของอำนาจอธิปัตย์ พึ่งพาอาศัยอำนาจรัฐที่ใหญ่กว่า ได้แก่ พม่า สยาม และจีน สับเปลี่ยนหมุนไปเรื่อย ๆ ตามแต่สถานการณ์ทางการเมือง บางครั้งเรียกว่าเมืองสามฝ่ายฟ้า – เจ้าอาณานิคม คือ อังกฤษที่ครอบครองพม่าทั้งหมดได้ และฝรั่งเศสรุกคืบมาทางฝั่งอินโดจีน ต่างอ้างความชอบธรรมของตนเหนือเมืองสิงห์ ท้ายที่สุดอาณาจักรเชียงแขงถูกแบ่งครึ่ง โดยฝั่งขวาแม่น้ำโขงตกเป็นของอังกฤษ ฝั่งซ้ายตกเป็นของฝรั่งเศส เจ้าฟ้าองค์คำ เจ้าปกครองเมืองสิงห์องค์สุดท้าย พยายามก่อกบฏ แต่ไม่สำเร็จ เมืองสิงห์จึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลาวนับแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนเจ้าฟ้าองค์คำหนีไปอยู่เชียงรุ่งจนถึงแก่กรรม (ข้อความจาก วสิน อุ่นจะนำ)

การจัดทำรูปแบบขบวนและเครื่องสักการะต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมมือกันทำเพื่อให้เกิดขบวนที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ทั้งเรื่องของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสักการะ และ ริ้วขบวนต่างๆ”

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b4

เครดิตข้อมูลและภาพจากเฟสบุ๊คคุณ Mong Palumsay