การศึกษา สมุดพก เอกสารลงทะเบียนเรียน ในหลวง ร.9

หาชมยาก ภาพสมุดพก-เอกสารลงทะเบียนเรียน ในหลวง ร.9

Home / การศึกษา / หาชมยาก ภาพสมุดพก-เอกสารลงทะเบียนเรียน ในหลวง ร.9

หาชมยาก
ภาพสมุดพก-เอกสารลงทะเบียนเรียน
ในหลวง ร.9

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%99

ทีนเอ็มไทย (12 พ.ย. 2559) ได้มีโอกาสไปชมนิทรรศกาล “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขณะทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เชื่อว่าน้องๆ หรือใครหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นภาพสมุดพกยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ เอกสารลงทะเบียนเรียน เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ ที่หาชมได้ยากนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5

ในปี พ.ศ. 2478 ในหลวงรัชกาลที่ ๘ และ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งสองพระองค์ทรงย้ายมาศึกษาในชั้นประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) โรงเรียนเก่าแก่ในโลโซาน ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับพระโอรสทั้งสองพระองค์

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5
โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ต่อมาเมื่อทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซาน สาขาวิทยาศาสตร์จึงเป็นสาขาที่พระองค์ทรงเลือกเรียน แม้ว่าในเวลาต่อมาจะต้องทรงเปลี่ยนไปเรียนสาขารัฐศาสตร์และกฎหมายแทน

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%99

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%83%e0%b8%99

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com