École Miremont École Nouvelle de la Suisse Romande Gymnase Classique Cantonal de Lausanne พระราชประวัติด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยโลซาน สถานที่ศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่๙

ตามรอยพระราชประวัติด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่๙

Home / การศึกษา / ตามรอยพระราชประวัติด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่๙

ตามรอยพระราชประวัติด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙

cfn01-p0017304-0000

เชื่อว่าหลายคนคงพอจะทราบจากการชมสารคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์มาพอสมควร เป็นที่รู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

champ-soleil
Champ – Soleil

เมื่อเจริญพระชนมายุได้สองพรรษา สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก Champ – Soleil เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว เพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพระพลานามัย ไม่นานหลังจากนั้นก็เสด็จกลับประเทศไทยตามสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

พ.ศ. 2475 เมื่อเจริญพระชนมายุได้ห้าพรรษา เสด็จเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2476 โดยโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ แผนกอังกฤษและแผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิง แต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 รับนักเรียนชายด้วย นักเรียนชายพระองค์หนึ่งในระดับอนุบาลเมื่อปี พ.ศ. 2473 คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เลขประจำตัว 273 และอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทรงมีพระนามในใบลงทะเบียนว่า “H.H Bhummibol Mahidol”  และทรงได้รับเลขประจำตัว 449

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%8c
โรงเรียนเมียร์มองต์

จากนั้นจึงทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วย พระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อการศึกษาและพระพลานามัยของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์  (Ecole Miremont) เมืองโลซาน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2477 ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ

ecole-nouvelle-de-la-suisse-romande
เอกอล นูแวล เดอ ลาซุอิส รอม็องด์
1385826135
เอกอล นูแวล เดอ ลาซุอิส รอม็องด์

แล้วทรงเข้าชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล เดอ ลาซุอิส รอม็องด์ (École Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองชายี-ซูร์-โลซาน (Chailly-sur-Lausanne) ปัจจุบันโรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลาซุอิส รอม็องด์ มีอายุ 111 ปี เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและนานาชาติ มีนักเรียน 600 คน เป็นเด็กประจำ 50 คน และมีเด็กไทยเรียนที่นี่ 6 คน

โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลาซุอิส รอม็องด์ แห่งนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองไทย ไม่ว่าจะช่วยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส มีคุณครูมาช่วยสอนที่โรงเรียนไกลกังวลที่หัวหิน การคัดเลือกคุณครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสจากทั่วประเทศจำนวนหนึ่ง ไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอนที่โลซานน์ และมีทุนให้นักเรียนที่สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสได้คะแนนสูง ไปเข้าค่ายภาษาที่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมด้วย

gymnase-beaulieu-lausanne-premiere-annee
โรงเรียนยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล เดอ โลซาน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 พระองค์ได้โดยเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน โดยประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จากนั้นเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์จนถึง พ.ศ. 2488 ทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล เดอ โลซาน (Gymnase Classique Cantonal de Lausanne)

%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99
มหาวิทยาลัยโลซาน (https://en.wikipedia.org/wiki/Lausanne)

แล้วทรงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์ โดยเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ใจนกระทั่งถึงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน คณะรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชในวันเดียวกัน

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ยังทรงมีพระราชภารกิจในการศึกษาต่อ จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนของปีนั้น รวมเวลาที่เสด็จประทับในประเทศไทยได้ ๖ เดือน ในการทรงศึกษาต่อครั้งนี้ ทรงเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แทนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่แต่เดิมก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทย

ตึกแห่งนี้ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ เงินตรา ภูมิศาสตร์ และสัตววิทยา และบางส่วนเป็นหอสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์

ข้อมูลและภาพจาก materdeiMater Dei School Alumni (Official), หนังสือ “ในหลวงของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์” โดย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน จากหนังสือสกุลไทย ฉบับ 3039, King siambloggang, สกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓o๘o, hebdo, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ