นักศึกษาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รวมใจวาดภาพถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Home / การศึกษา / นักศึกษาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รวมใจวาดภาพถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4

หลังจากที่มีหลายมหาวิทยาลัยร่วมวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙ ล่าสุดทางเพจของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เผยภาพกลุ่มนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้มาร่วมมือร่วมใจวาดภาพ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙ เช่นกัน บริเวณกำแพงตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ บริเวณอาคาร ๑๒ ได้อย่างสวยงามและน่าชื่นชมมากๆ ค่ะ

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4

ข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | Dhurakij Pundit University