รร.มาแตร์เดอีฯ จัดพิธีมิสซาถวายความอาลัยศิษย์เก่าอันทรงคุณค่า ในหลวงรัชกาลที่๙

Home / การศึกษา / รร.มาแตร์เดอีฯ จัดพิธีมิสซาถวายความอาลัยศิษย์เก่าอันทรงคุณค่า ในหลวงรัชกาลที่๙

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้จัดคณะซิสเตอร์และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมพิธีมิสซาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าอันทรงคุณค่า ศึกษาโรงเรียนแห่งนี้ในชั้นอนุบาลเป็นเวลา 3 ปี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
จัดพิธีมิสซา แด่ในหลวงรัชกาลที่๙

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

พิธีมิสซาฯ คือ พิธีบูชาขอบพระคุณ ในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเอง เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์ อาศัยพระกายและพระโลหิตที่ยอมสละและพลีชีวิตเพื่อเรา ดังนั้น พิธีมิสซาฯ จึงควรเป็นพิธีของส่วนรวมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่คริสตชนจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษย์ทุกคน

cr. jesus-god.exteen.com

ข้อมูลและภาพจากที่มา เฟสบุ๊กเพจ Mater Dei School Alumni (Official)