ทิศทางการศึกษาของเด็กไทยเจเนอเรชั่นใหม่ ปี 2017

Home / การศึกษา / ทิศทางการศึกษาของเด็กไทยเจเนอเรชั่นใหม่ ปี 2017

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ (Hands On Education Consultants) สถาบันแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรสัมผัสมุมมองแนวคิดของเด็กไทยรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มองเห็นภาพรวมการศึกษาต่อต่างประเทศของเด็กไทย โดยปัจจุบันเด็กไทยนิยมไปศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นและมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

oxford-brookes-graduation

ทิศทางการศึกษา
ของเด็กไทยเจเนอเรชั่นใหม่ ปี 2017

เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพจากการจัดอันดับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ QS Higher Education System Strength Rankings2016, ความน่าเชื่อถือ เพราะอังกฤษเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่มีมายาวนาน เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ 50 – 100 ปี ขึ้นไป และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของนักเรียนเก่าอังกฤษในประเทศไทย ทำให้เด็กที่จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษมี Connection ที่ดีและมีผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา รวมถึงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษใช้เวลาเพียง 3 ปี ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียหรืออเมริกาใช้เวลาถึง 4 ปี และระดับปริญญาโทใช้เวลาแค่ 1 ปี ในขณะที่ประเทศอื่นใช้เวลาถึง 2 ปี ทำให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าครองชีพประหยัดลงกว่าการเดินทางไปศึกษายังประเทศอื่นๆ อีกทั้งค่าเงินปอนด์ที่ถูกลงจากสถาณการณ์ Brexit ที่จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในประมาณปี 2019 ยิ่งมีผลทำให้ผู้ปกครองเริ่มมองการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมากขึ้น

Group Study Zone

ทิศทางการศึกษาของเด็กไทยเจเนอเรชั่นใหม่

แนวโน้มเด็กไทยจะเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น โดย 90% มักเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และที่เหลืออีก 5% เป็นนักเรียนในภาคปกติที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอย่างไรก็ตาม และในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า ผู้ปกครองและเด็กเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์โลกและเริ่มเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้นและมีแนวโน้มวางแผนย้ายไปทำงานในโซนทวีปเอเชีย หรือการศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท เพื่อเปลี่ยนทิศทางสาขาวิชาจากที่เคยเรียนมาในปริญญาตรี

ทั้งนี้ จากการที่แฮนด์ส ออน ได้ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมาแล้วมากกว่า 5,000 คน ทำให้สามารถจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชายอดนิยมในประเทศอังกฤษของเด็กไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ ดังนี้

First talk of the evening at the December Open Day. Mumford Theatre

5 อันดับ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • University of Leeds
 • University of Southampton
 • University of Reading
 • University of Exeter
 • King’s College London

5 สาขาวิชายอดนิยมในต่างประเทศ

 • การค้าระหว่างประเทศ (International Business)
 • โลจิสติกส์ (Logistic)
 • การตลาดและการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing)
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ(Entrepreneurship)
 • กฎหมาย (Law)

 

Transnational Education ตัวเลือกยกระดับศักยภาพการศึกษาไทยสู่โลก

คลาร่า โฮ (Ms. Clara Ho) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้แสดงเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพการศึกษาของเยาวชนไทยสู่สายตาโลก โดยเน้นย้ำความสำคัญของรูปแบบการศึกษา 3 ลักษณะ ที่น่าสนใจในอนาคต ซึ่งจะทำให้เด็กมีโอกาสเปิดโลกกว้าง เห็นความแตกต่างของการเรียนในประเทศไทยและต่างประเทศ และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างที่มากขึ้น ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับอุดมศึกษา หรือ Transnational Education (TNE), โครงการเคลื่อนย้ายนักเรียน (Student Mobility), โครงการฝึกงานต่างประเทศ (Internship)

 

เทคนิคพิชิตใจมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสำหรับเด็กไทย

นอกจากเกรดเฉลี่ย และคะแนน IELTSแล้ว สิ่งที่มีส่วนช่วยเสริมให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ได้แก่

 1. การเขียน SoP (Statement of Purpose) กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงาน และแรงบันดาลใจพร้อมเหตุผลที่เลือกสาขาวิทยาและมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในการศึกษาต่อ
 2. การสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งสำหรับสถาบันแฮนด์ ออน จะมีข้อดีจากการที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักเรียนเป็นประจำ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้นและส่งต่อให้ทีมรับนักศึกษาใหม่ (Admission Team) ของมหาวิทยาลัยต่อไป
 3. การใช้บริการที่ปรึกษาจากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเข้าคัดเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้นจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

 

ทั้งนี้ สถาบันแอนด์ส ออน ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังสนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษทุกระดับร่วมงาน UK Study Exhibition2016 (UKSE) มหกรรมงานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อปรึกษาและสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 75 สถาบัน ทั้งจากอังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลล์ และไอร์แลนด์เหนือ พร้อมรับสิทธิ์ทดลองสอบ IELTS ฟรี โดยทีมงาน Wall Street English และเปิดโลกทัศน์พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพบ CounsellingCorner ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลจาก www.facebook.com/HandsOnEdu