ทำความรู้จักสาขาอายุรศาสตร์ ที่หมอริท The Star สอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ใช้ทุน

Home / การศึกษา / ทำความรู้จักสาขาอายุรศาสตร์ ที่หมอริท The Star สอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ใช้ทุน

หลังจากที่หนุ่ม ริท The Star หรือ ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ได้โพตส์ในไอจี @itz_rueangritz เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประกาศผลแล้ว โดยหนุ่มริทได้รับเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ วันนี้เราเลยอยากให้น้องๆ ได้รู้จักว่า สาขาอายุรศาสตร์ คืออย่างไร

1

 

ทำความรู้จัก “อายุรศาสตร์” 

อายุรศาสตร์ หรือ Internal medicine หรือเรียกย่อๆ ว่า medicine เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ว่า อายุรแพทย์ (internists) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์ได้ผ่านการสอบเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆทางอายุรศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา

อายุรศาสตร์เฉพาะทาง

ในประเทศไทย แพทยสภาเป็นองค์กรที่ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โดยจำแนกเป็นอายุรศาสตร์เฉพาะทางดังต่อไปนี้

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด
 • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางรูมาติซึม
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ และสารคัดหลั่งที่เรียกว่าฮอร์โมน
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของปอดและทางเดินหายใจ
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของเลือด และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเลือด
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากเชื้อจุลชีพ อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต
 • อายุรศาสตร์โรคไต เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงานและความผิดปกติของไต
 • ตจวิทยา เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของผิวหนัง
 • ประสาทวิทยา เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาท
 • เวชบำบัดวิกฤต เกี่ยวข้องกับการประคับประคองและดูแลระบบอวัยวะต่างๆ ในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่ต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิด

%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97-the-star-2

การเรียนสาขาอายุรศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับการบำบัดรักษาคนไข้ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดเป็นหลัก เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ รักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโดยการใช้ยาหรือใส่บอลลูน, อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร รักษาโรคตับ โรคแผลในกระเพาะอาหารด้วยการใช้ยา เป็นต้น ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามา รับการรักษา ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้ ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

อายุรแพทย์ : ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามา รับการรักษา ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้ ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97-the-star-3

ข้อมูลและภาพจาก wikipediaadmissionpremium, @itz_rueangritz