การศึกษา คณิตศาสตร์ พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยบ่นขี้เกียจเรียนเลขอีกเลย” สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสถึงเรื่องเรียนเลข

Home / การศึกษา / “ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยบ่นขี้เกียจเรียนเลขอีกเลย” สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสถึงเรื่องเรียนเลข

“ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยบ่นขี้เกียจเรียนเลขอีกเลย”

14875039_1328182613861112_2103710983_n

วันนี้ทีนเอ็มไทย ขอยกเรื่องราวในตอนหนึ่งของหนังสือ ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม ตอน ทรงปราดเปรื่อง เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อนำมาให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้เป็นแบบอย่าง เพราะเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยชอบเรียนวิชาเลข ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนระดับดีเยี่ยมโดยตลอด และทรงรับสั่งเสมอว่า คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์สอนวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนี้ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกด้วย

“เมื่อโตขึ้นต้องเรียนและทำโจทย์ในหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตัวโจทย์ที่ตั้งขึ้นคล้ายๆ กันไปหมด ข้าพเจ้าจึงมักยกเอาความเบื่อเป็นเหตุผลของความขี้เกียจเรียนวิชานี้ โดยอ้างว่าไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ทรงแก้ไขความขี้เกียจนี้ โดยเวลาที่ปิดภาคเรียนใหญ่เกือบ 3 เดือน ได้ทรงตั้งโจทย์เลขให้ทำเพียง 2 ข้อ

ข้อที่หนึ่ง เกี่ยวกับถังน้ำ ซึ่งข้าพเจ้ารู้จักดี เพราะอำเภอหัวหินที่เราอยู่นั้นค่อนข้างแแห้งแล้ง ถังน้ำเป็นของจำเป็น เมื่อหน่วยแพทย์พระราชทานออกไปพัฒนาในหมู่บ้านไกลๆ พวกเราจะรวบรวมเงินกันแล้วซื้อถังน้ำให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ถังน้ำในเรื่องนี้ สมมติว่าเป็นถังน้ำที่พวกข้าราชบริพารช่วยกันบริจาค และข้าพเจ้าต้องคำนวณดูว่า วันหนึ่งๆ มีน้ำเท่าไร คนใช้ไปเท่าไร ฝนตกเท่าไร และแถมถังน้ำเจ้ากรรมนี้ยังรั่วอีกด้วย โจทย์นี้คิดเท่าไรไม่มีวันเสร็จ”

bag

“ส่วนโจทย์อีกข้อหนึ่ง เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน แม้ว่าจะมีลูกเป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับพระราชทานเงินช่วยค่าครองชีพก็ยังไม่ค่อยพอ เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยทำงานไม่ได้ แถมวันหนึ่งเกิดพายุอย่างรุนแรง หลังคาบ้านชำรุดเสียหาย ต้องเสียค่าซื้อสังกะสีมาซ่อมแซม จึงต้องไปกู้เงินเขามาพร้อมกับเสียดอกเบี้ย โจทย์ข้อนี้ก็ไม่มีวันจบเหมือนกัน และมีประโยชน์ดี ทำให้รู้ราคาของแห้ง ของสด ของใช้ ซึ่งต้องสืบสวนหาตัวเลขจริง ไม่ได้แต่งเอาเอง ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยบ่นขี้เกียจเรียนเลขอีกเลย”

(จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โรงเรียนพระดาบส” ในเฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ พ.ศ. 2510-2521 หน้า 185 -187)

 

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com /ข้อมูลหนังสือ ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม