พยัญชนะไทย ภาษาไทย เกร็ดความรู้ เรื่องน่ารู้

มาดูการเปลี่ยนแปลง การท่อง ก.ไก่ – ฮ.ฮูก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Home / การศึกษา / มาดูการเปลี่ยนแปลง การท่อง ก.ไก่ – ฮ.ฮูก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รู้หรือไม่คะ? ว่าพยัญชนะไทย 44 ตัว ที่เราเรียนท่องมาตั้งแต่เด็กๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงการท่องใหม่หลายพ.ศ. มาก บางตัวเปลี่ยนการท่องใหม่แล้วก็ย้อนกลับมาใช่อันแรก บางตัวมีวิธีการเขียนคำอ่านใหม่เพื่อความชัดเจนมากขึ้น คราวนี้มาติดตามกันว่า จะมี พยัญชนะไทย ตัวไหนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และใครทันยุคไหนกัน?

การเปลี่ยนแปลง การท่อง ก.ไก่ – ฮ.ฮูก
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อย่างเช่น บางคนท่องแค่ ข.ไข่ ตามแบบเรียนเร็วปี พ.ศ. 2431 แต่พอหลังจากนั้น เริ่มท่อง ข.ไข่ ขีดเขียน และเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันคือ ข.ไข่ ในเล้า และยังมีตัวอย่างของการอ่าน ฃ.ฃวด ก็เปลี่ยนมาเป็น ฃ.ขวด เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เพราะตัวพยัญชนะนี้ ไม่ค่อยนิยมใช้ เวลาท่องก็คือเปลี่ยนไป 3 แบบ อย่าง ฃ.ขวด ไม่เรียน, ฃ.ขวด ของเรา, ฃ.ขวด มากมาย เป็นต้น

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81-1

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81-2

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81-3

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81-4

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81-5

ข้อมูลที่มาจาก

www.silpa-mag.com

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ. แบบเรียนเร็ว เล่ม 1, 2, 3/สมพร จารุนัฎ,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:

สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.

ดรุณกิจวิทูร,หลวง. แบบเรียน สำหรับชั้นอนุบาล. ปรับปรุงโดย ประคอง สุทธสาร. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 2554.

ประชาช่าง, สำนักพิมพ์. แบบเรียน .ไก่. กรุงเทพฯ:ประชาช่าง, 2535.

ประสิทธิ วงษ์ชนะชัย. แบบหัดอ่าน ไก่ ด้วยภาพ สำหรับชั้นอนุบาล. กรุงเทพฯ:สุภา, 2520.