ทำความเข้าใจ เอ็นทรานซ์ 4.0 เป็นอย่างไร?

Home / การศึกษา / ทำความเข้าใจ เอ็นทรานซ์ 4.0 เป็นอย่างไร?

วันนี้ทีนเอ็มไทย มีข้อมูลดีๆ ทางการศึกษา จาก เอ็นคอนเส็ปท์ ถึงเรื่องระบบการรับตรงกลางร่วมกัน หรือ เอ็นทรานซ์ 4.0  มาฝากกัน โดยระบบนี้จะมีข้อสอบกลางเป็นข้อสอบ GAT – PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET ที่ดูแลโดย สทศ. โดยจัดการสอบหลังนักเรียนจบม. 6 ประมาณเดือน มี.ค. – เม.ย. ปี 61 จากนั้นเมื่อทราบผลคะแนนแล้วจะเปิดรับสมัครเลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาได้ 4 อันดับ จากนั้นระบบจะคัดเลือกโดยการจัดเรียงตามลำดับคะแนนและแจ้งผลเข้าสู่ส่วนกลางคัดเลือก เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งระบบนี้จะเปิดให้นักเรียนยื่นคะแนน 2 รอบ โดยระบบนี้ประกอบด้วยเส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน 3 ทาง ดังนี้

เอ็นทรานซ์ 4.0

 เอ็นทรานซ์ 4.0

1. โควตา

มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้ตั้งแต่เปิดเทอม 1 คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึง มีนาคม 2561 โดยมีหลักการคัดเลือก คือ

  • ต้องไม่มีการสอบจากโควตา
  • ต้องเปิดรับจากคุณสมบัติ เช่น ความสามารถพิเศษ ทั้งวิชาการ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น
  • ติดโควตา ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ทันที

2. เคลียริ่งเฮาส์

โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 โดยมีหลักการคัดเลือก คือ

  • สอบพร้อมกันช่วงเดียว GAT – PAT วิชาสามัญ (เดือนมีนาคม – เมษายน)
  • รู้คะแนน ยื่นคะแนนเพื่อเลือกคณะ มหาวิทยาลัย ได้ 2 ครั้ง
  • เลือกจัดอันดับได้ 4 อันดับ เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 อันดับเท่านั้นจาก 4 อันดับ
  • ยืนยันสิทธิ์แลัวตัดสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 2 ทันที
  • ไม่ติด ไม่พอใจ เลือกครั้งที่สอง ได้อีกครั้ง

3. รับตรง

มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับได้หลังจากเสร็จสิ้นระบบเคลียริ่งเฮาส์ (เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม) โดยมีหลักการคัดเลือก คือ

  • คัดเลือกโดยการกำหนดคุณสมบัติ
  • มหาวิทยาลัยกำหนดสัดส่วน GAT – PAT วิชาสามัญ

อย่างไรก็ตาม น้องๆ ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ ด้วยนะคะ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม และรอการยืนยันจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ข้อมูลและภาพจาก เอ็นคอนเส็ปท์