แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

Home / การศึกษา / แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

ขอแจ้งให้น้องๆ และผู้ปกครองบัณฑิตทราบ ถึงกำหนดการรับปริญญาที่มีประกาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ให้เลื่อนขึ้นมาไวขึ้นจากเดิมวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2559

rlloqcyotqq3z

แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุราชกุมาร จะทรงเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2558  ในวันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  2559 ในภาคเช้าและ ภาคบ่าย โดยภาคเช้า เวลา 16.00 น. และภาคบ่าย เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

11

ข้อมูลและภาพจาก www.tu.ac.thwikipedia