รวมภาพ บัณฑิตศิลปิน-ดารา รับปริญญารั้วจุฬาฯ 2559

Home / การศึกษา / รวมภาพ บัณฑิตศิลปิน-ดารา รับปริญญารั้วจุฬาฯ 2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 นี้ ความสำเร็จอีกขั้นทางการศึกษา ที่พวกเขาทุ่มเททั้งการเรียนและการงานควบคู่กันไปได้อย่างดี ทีนเอ็มไทยขอปรบมือให้ดังๆ เลยค่ะ แต่จะมีใครบ้างนั้น ที่จบการศึกษาในปี 2559 นี้ ไปติดตามกันเลยค่ะ

บัณฑิตศิลปิน-ดารา
รับปริญญารั้วจุฬาฯ 2559

%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-1

มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล @marchutavuth

จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-2

แพร ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ @pearnattatida

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-1

จบการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-2

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5-1

อิ๊งค์ วรันธร เปานิล อดีตสมาชิก ชิลลี่ไวท์ช็อค @inkwaruntorn

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5-2
จบการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกขับร้อง

%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b2-1

ไหยหยา วรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ @warin_lada

%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b2-2

จบการศึกษานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-1

แบม ภคกัญญา เจริญยศ สมาชิกวง Kiss me five @bampakakanya

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a1-%e0%b8%a0%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-2
จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-1

ตอย ปิยะธิดา ชิตอรุณ หรือ ตอย ยูทิป @thoy_piyatida

%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-2
จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-1

เจมส์ แอนโทนี เอเฮินต์ สมาชิกวง D.O.PE @james_aherne

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2
จบการศึกษา คณะพาณชยศาสตร์และการบัญชี

%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-1

ป๊อปปี้ ชัชชญา ส่งเจริญ สมาชิกวง 3.2.1  @poppy.chatchaya

%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-2

จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%95-1

 วี วิโอเลต วอเทียร์  จากเวที The Voice @violettewautier

%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%95-2

จบการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a3

ก้อย อรัชพร โภคินภากร หรือ ดิว ฮอร์โมน @goyyog

จบการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-2

บอน์น มนภัทร เตชะกำพุ นักแสดงจากเรื่อง make it right @bonnne

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-1

จบการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

%e0%b9%82%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

โจ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ นักแสดงสงครามไฮสคูล @kavinkvp

จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค

1

ชาช่า อริต์ตา รามณรงค์ @chacharitaa

นักแสดงและหลานสาวคนสวยของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ

2

คว้าปริญญาใบที่ 3 จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์