มีเฮ! ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี 60 ปรับสอบง่ายขึ้น

Home / การศึกษา / มีเฮ! ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี 60 ปรับสอบง่ายขึ้น

ได้ยินแบบนี้ใจชื่นกันขึ้นมาบ้างไหมคะ สำหรับน้องๆ ที่จะเตรียมตัวสอบ O-NET ปี 60 จะได้มีกำลังใจฮึบสู้ กับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยในปีที่ผ่านมา O-NET ของปี 2558 มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 80 คะแนน และปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน

o netข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี 60

แต่ในปีล่าสุดนี้ จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่จะจัดสอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ปรับจำนวนข้อสอบเหลือเพียงแค่ 1 รูปแบบ คือข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน ตกข้อละ 1.25 คะแนน เท่ากับว่าการตอบถูกใน 1 ข้อ จะได้คะแนนมากขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนข้อสอบเพียง 80 ข้อ ทำให้แต่น้องๆ มีโอกาสการทำคะแนนได้สูงมากขึ้น ง่ายขึ้น

O Net (1)

ส่วนข้อสอบในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยังใช้ข้อสอบในรูปแบบเดิม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ รายละเอียดจำนวนข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ O-NET 59

o net 1

ข้อมูลจาก nietsadmissionpremium