น้องๆ เตรียมรับมือ! เปลี่ยนระบบแอดมิชชัน เป็นเอ็นทรานซ์ 4.0 ปี 2561

Home / การศึกษา / น้องๆ เตรียมรับมือ! เปลี่ยนระบบแอดมิชชัน เป็นเอ็นทรานซ์ 4.0 ปี 2561

น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คงต้องติดตามและเตรียมรับมือ เอ็นทรานซ์ 4.0 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี 2561 หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ(ทปอ.) เกี่ยวกับกรณีแนวคิดที่จะให้มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการเปิดระบบรับตรงกลางร่วมกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ให้เด็กสอบเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้นำคะแนนมายื่นเคลียร์ริงเฮาส์ได้ 2 ครั้ง เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบหลายแห่งและช่วยลดค่าใช้จ่ายของเด็ก

exam

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใหม่

โดยมีผลออกมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 หรือในชื่อว่า เอ็นทรานซ์ 4.0 เด็กจะต้องมีสิทธิเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ และมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะเลือกเด็กได้ด้วยเช่นกัน  ขณะเดียวกันเด็กจะต้องไม่วิ่งรอกสอบหลายแห่ง และไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังมีมติร่วมกันว่า ปรับระบบการรับให้เหลือเพียง 3 ระบบ ประกอบด้วย

1.การรับเด็กเข้าเรียนในระบบโควตา ที่แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถรับได้ทั้งปี แต่ต้องไม่มีการสอบ เช่น โควตานักกีฬา โควตาเด็กโอลิมปิกวิชาการ

2.ระบบบเคลียร์ริงเฮาส์ปีละ 2 ครั้งโดยใช้ข้อสอบกลาง และสอบเพียงครั้งเดียว และ

3 ระบบรับตรงที่มหาวิทยาลัยดำเนินการได้เอง เพื่อให้ได้เด็กตามที่ต้องการ แต่จะดำเนินการได้หลังการรับผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์แล้ว

ซึ่งในการปรับใหม่นี้จะไม่มีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชันอีกแล้ว

ทามไลน์ เอ็นทรานซ์ 4.0

มีนาคม 61 : สอบ Gat/Pat, O-Net, 9 วิชาสามัญ

พฤษภาคม 61 : เคลียร์ริ่งเฮ้าท์ ครั้งที่ 1

มิถุนายน 61 : เคลียร์ริ่งเฮ้าท์ ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 61 : มหาวิทยาลัยสอบตรง

ทั้งนี้ จำนวนการสอบยังมีเท่าเดิม ทั้ง Gat/Pat, O-Net, 9 วิชาสามัญ และ Gat/Pat จะมีสอบแค่รอบเดียวเท่านั้น ถ้าไม่สามารถสอบผ่านได้ ต้องรอสอบใหม่ในปีหน้า ด้วยระบบเอนทรานซ์ 4.0 ใหม่นี้จะทำให้น้องๆ อยู่ในชั้นเรียนมากขึ้น งดการวิ่งรอกสอบ แต่ก็อาจจะมีหลายคนมองว่าอยากลดการสอบให้น้อยลงจากจำนวนที่มี หรือสอบให้จบในคราวเดียวเลยมากกว่า

ข้อมูลจาก dailynewsAdmission Premiumnow26

ภาพจาก smoengineer