รอลุ้น! อาจมีการปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา (แอดมิชชัน)

Home / การศึกษา / รอลุ้น! อาจมีการปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา (แอดมิชชัน)

มาติดตาม และเกาะติดการเปลี่ยนแปลงข่าวการศึกษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้องๆ รุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะได้เตรียมตัวกันถูกนะคะ โดยล่าสุด (29 สิงหาคม 2559) ทาง admissionpremium ระบุว่า รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาพูดถึงประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาผ่านรายการวิทยุจุฬาฯ

1
รอลุ้น! อาจมีการปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา (แอดมิชชัน)

เพื่อแก้ไขปัญหาการวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพราะจากที่สำรวจมานั้น ผู้ปกครองต้องจ่ายสองหมื่นกว่าบาทต่อเด็ก 1 คน เพื่อให้มีสิทธิ์ในการสอบ หรือบางท่านจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อลงทุนให้เด็กได้ที่เรียน

โดยมีประเด็นสาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนดังนี้

1.  รับตรงร่วมกัน  ไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง นอกจากห้วงเวลาที่กำหนด

2.  จบม.6 ก่อน ค่อยมาสอบคัดเลือกเพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนเต็มเวลา  เพื่อได้ความรู้เต็มที่และสอบในห้วงเวลาเดียวกัน มหกรรมการสอบภายใน 6 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งวิชาที่ใช้สอบ ข้อสอบ หรือกติกา ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการคัดเด็กเอง    ส่งมาให้สกอ. เพื่อใช้เป็นข้อสอบในการคัดเลือก  และส่งให้ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบ เด็กสอบในพื้นที่ได้ เลือกสนามสอบได้เอง ( รวมสอบ 2 รอบ )

3.  เด็กสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัครเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการได้ 4  อันดับ จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเลือกเด็กตามลำดับคะแนน พร้อมส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางเพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ซึ่งจะดำเนินการอย่างน้อย 2 รอบ

หากทางมหาวิทยาลัยต้องการจะมีเปิดรับตรงพิเศษของตนเองเพิ่ม ต้องแจ้งเหตุผลและประกาศเกณฑ์ออกมาให้ทางสกอ.และเด็กรับทราบก่อนการสอบรับตรงร่วมกัน  ส่วนโควตาในพื้นที่ เช่นโควตามช. , โควตามน. โควตามข. ยังคงดำเนินการเปิดรับได้ แต่จะต้องตัดสิทธิ์อื่นๆ ออกไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสกอ. ก็ยังไม่ได้เคาะเพราะต้องขอปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครั้ง  เพื่อให้ดำเนินการร่วมกันต่อไปได้ จึงประกาศใช้ในปีการศึกษา 2561

ข้อมูลจาก admissionpremium

ภาพจาก theactkk