สุดยอดเด็กเก่ง คว้า 15 เหรียญทอง แข่งคณิตศาสตร์โลก

Home / การศึกษา / สุดยอดเด็กเก่ง คว้า 15 เหรียญทอง แข่งคณิตศาสตร์โลก

ปรบมือให้กับความสามารถของ น้องๆ นักเรียนระดับประถม ที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา :Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11- 16 กรกฎาคม 59 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถคว้า 15 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง และ 8 รางวัลชมเชย รวม 38 เหรียญ

ecaj5f6i885jec6f79hfg

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา นักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ ประกอบด้วย ประเภทบุคคล

เหรียญทอง 3 เหรียญ ได้แก่

-เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

-เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

-เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกรุงเทพมหานคร

 

เหรียญเงิน 7 เหรียญ ได้แก่

-เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร

-เด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม

-เด็กชายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

-เด็กชายภวัทธ พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร

-เด็กชายคมิก กรุตอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร

-เด็กชายธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

-เด็กชายวริทธิ์วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

 

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ ได้แก่

-เด็กชายวริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

และจากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐมอีก 3 คนได้แก่

– เด็กชายณัฐชานนท์ โสนุช

-เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

-เด็กชายกฤชตฤน โอฬารรักษ์

 

ประเภททีมนักเรียนไทยได้รางวัลทั้ง 4 ทีม 16 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศของแต่ละสาย 3 ทีม (ทีมA BและC) จำนวน 12 เหรียญ ได้แก่

ทีม A ประกอบด้วย เด็กชายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายภวัทธ พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร เด็กชายคมิก กรุตอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร

ทีม B เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราเด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ทีม C เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลชมเชย 1 ทีม จากทีมโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัยเด็กชายณัฐชานนท์ โสนุช เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และเด็กชายกฤชตฤน โอฬารรักษ์

และประเภทกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้ 2 รางวัล 8 เหรียญ คือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 เหรียญ ได้แก่

ทีม B เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย1รางวัล 4 เหรียญ ได้แก่นักเรียน

ทีม C เด็กชายชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายณดล บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลและภาพข่าวจาก komchadluek