Pre-degree ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไขข้อข้องใจ เรียนก่อนจบก่อน Pre-degree คืออะไร

Home / การศึกษา / ไขข้อข้องใจ เรียนก่อนจบก่อน Pre-degree คืออะไร

ช่วงนี้กำลังมีข่าวการเรียนที่น่าสนใจอย่าง “Pre-degree” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น้องๆ สามารถเรียนชั้นมัธยมปลายและหลักสูตรมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กัน ทำให้หลังจากเรียนจบม. 6 เก็บหน่วยกิตอีกไม่กี่ตัว ก็สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่อายุยังน้อยได้ ซึ่งน้องๆ หลายคนพอจะทราบรายละเอียดการเรียนแบบนี้กันบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังไม่เข้าใจ งั้นวันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาไขข้อข้องใจ Pre-degree คืออะไร และรายละเอียดการเรียนคร่าวๆ กัน

ไขข้อข้องใจ เรียนก่อนจบก่อน
Pre-degree คืออะไร

ok

Pre-degree เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า โดยใช้วุฒิ ม.3 และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.ปลาย หรือ ปวช. ปวส. และ กศน. จากนั้น เมื่อจบการศึกษาชั้น ม.6 จึงจะสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ตอนเรียน Pre- degree เพื่อเรียนต่อจนครบตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ มีคณะของปริญญาตรีที่พรีดีกรีสามารถเรียนได้ ดังนี้

– คณะนิติศาสตร์

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะมนุษยศาสตร์

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะรัฐศาสตร์

– คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

– คณะสื่อสารมวลชน

สำหรับข้อดีของระบบ Pre-degree นั้น ทำให้เด็กที่มีศักยภาพและอยากจะเรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่ และหลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมในการเรียนระดับชั้น ม.ปลายของเด็กด้วย เนื่องจากเนื้อหาจะกว้างกว่าในหลักสูตรชั้น ม.ปลาย ทำให้เด็กเปิดโลกวิชาการมีความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาหลังจากเรียนจบ ม.6 เพียงแค่ 1 เทอม และไม่ได้ทิ้งมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้นังทำให้น้องๆ พัฒนาตัวเองมากขึ้น รู้จักจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือ เพราะต้องมีความพยายามและความอดทนที่จะมีเวลาพักน้อยลง แต่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีเร็วก็มีโอกาสจะไปต่อปริญญาโทได้เร็วขึ้น มีโอกาสไปเรียนอย่างอื่นได้มากขึ้น และทำให้มีประสบการณ์มากกว่าเด็กวัยเดียวกัน

6

วิธีการเรียนและสอบ

5 (1)

ส่วนเกณฑ์คะแนนสอบของ หลักสูตร Pre-degree ส่วนใหญ่ใช้คะแนนสอบ 100% แบ่งเป็นเกรด A B C D เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป ขณะที่บางรายวิชา อาจารย์มอบหมายงานให้ไป ทำก็จะมีคะแนนงานด้วย เนื่องจากว่า ม.รามฯ ใครจะมาเรียนหรือไม่มาเรียนก็ได้ เด็กว่างก็จะมาเรียน และปัจจุบันนี้ก็มีวิชาปริญญาตรีในวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถเข้าเรียนได้

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

kk

Image
ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่นักแสดงสาว อย่าง ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ก็เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.4 และหลังจากจบชั้น ม. 6 ได้เทียบโอนหน่วยกิจมาศึกษาต่อชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลและภาพจาก www.ru.ac.th