นับถอยหลัง! ปฎิทินสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2560

Home / การศึกษา / นับถอยหลัง! ปฎิทินสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2560

วนมาอีกแล้วค่ะ! แปบๆ ก็เริ่มนับถอยหลังให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปที่กำลังจะจบชั้นมัธยมและเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในปี 2560 กับ ปฎิทินสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสาย รู้แบบนี้แล้ว รีบคว้ากระดาษโน้ต ปากกา มาจดกำหนดการล่วงหน้านี้กันเลย

calendar

นับถอยหลัง! ปฎิทินสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2560

ผศ.ดร.พงษ์อินทร รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) หรือ แอดมิชชันฟอรัม แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้

กสพท ปีการศึกษา 2560

–  รับสมัคร : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559

–  สอบวิชาเฉพาะ  : วันที่  5 พฤศจิกายน 2559

–  ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ : วันที่ 19 ธันวาคม 2559

–  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 14 มีนาคม 2560

–  สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

 

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

–  รับสมัคร : วันที่ 10-29 สิงหาคม 2559

–  สอบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559

–  ประกาศผล : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 

 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

–  รับสมัคร : วันที่ 5-24 ตุลาคม 2559

–  สอบ : วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559

–  ประกาศผล : วันที่ 25 มกราคม 2560

 

O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

–  รับสมัคร : สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับ สทศ. ให้

–  สอบ : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

–  ประกาศผล : วันที่ 20 มีนาคม 2560

 

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

–  รับสมัคร : วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559

–  สอบ : วันที่ 11-14 มีนาคม 2560

–  ประกาศผล : วันที่ 20 เมษายน 2560

 

เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

– ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 : 25-28 เมษายน 2560

 

แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

– จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก : วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2560

– รับสมัคร : วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

– ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560

– ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก : วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560

– ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 15 มิถุนายน 2560

– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560

– ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ข้อมูลดีๆ จาก p-dome.com