7 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย

Home / การศึกษา / 7 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย

Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2016) ซึ่งในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 200 มหาวิทยาลัย และมี 22 ประเทศที่ติดอันดับ มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 7 ของไทยมีที่ไหนกันบ้าง?

20160621212046
cr. www.timeshighereducation.com

7 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย

โดยมีตัวชี้วัดต่างๆ ของ The Times Higher Education World University Rankings ที่ใช้ในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2016 ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด คล้ายปีที่ผ่านมา แต่มีการปรับ % ค่าน้ำหนักต่างออกไป ดังนี้

1. Teaching: The learning environment (25%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

            – Reputation survey : 10%

            – Staff-to-student ratio : 4.5%

            – Doctorate-to-bachelor’s ratio : 2.25%

            – Doctorates awarded to academic staff ratio : 6%

            – Institutional income : 2.25%

2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย

            – Reputation survey : 15%  

            – Research income : 7.5%

            – Research productivity : 7.5%

3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง

4. International outlook: Staff, students and research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ 

            – International-to-domestic-student ratio : 2.5%

            – International-to-domestic-staff ratio : 2.5%

            – International collaboration : 2.5%

5. Industry income: knowledge transfer (7.5%) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา วัดจาก รายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

slide12
cr. www.mahidol.ac.th/th/

ซึ่งอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นๆ ใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย ได้แก่

อันดับ 1 : National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

อันดับ 2 : Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์

อันดับ 3 : Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย

อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

อันดับ 6 : Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

อันดับ 7 ร่วม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย

อันดับ 7 ร่วม : Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

อันดับ 9 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

อันดับ 10 ร่วม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย

อันดับ 10 ร่วม : Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

อันดับ 12 ร่วม : University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

อันดับ 12 ร่วม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

อันดับ 12 ร่วม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ที่มาข้อมูลจาก timeshighereducationadmissionpremium