10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ แอดมิชชั่น 59

Home / การศึกษา / 10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ แอดมิชชั่น 59

มาติดตามกันต่อว่า 10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 นั้นมีของที่มหาวิทยาลัยไหนกันบ้างที่น่าสนใจและน่าจับตา

Photo of human hands holding pencil and marking numbers in documents

10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ แอดมิชชั่น 59

1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์(คำนวณ)) มหาวิทยาลัยบูรพา

4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลและภาพจาก admissionpremium