ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ

Home / การศึกษา / ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ

เตรียมตัวให้พร้อม สอศ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผุดหลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ (ปวส.) 5 สาขาวิชา รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เริ่มรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559

ovec

 

ผุด 5 สาขาวิชา หลักสูตรใหม่สอนอาชีวะ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บอร์ด กอศ.ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 สาขาวิชาใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

2.คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

3.ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว

????????????????????????????????????

ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในวงการไอที และ หลักสูตรประเภทวิชาศิลปกรรม 2 สาขาวิชา คือ

1.การพิมพ์สกรีน

2.ออกแบบนิเทศศิลป์

 

ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้ สอศ. จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ยังไม่เคยจัดในระดับ ปวส. โดยผู้เรียนมีงานรองรับแน่นอน อาทิ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ มีอาชีพโปรมแกรมเมอร์ ,คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน มีงานจะออกเเบบเกม ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ศิลปินภาพดิจิตอล สร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์ ส่วนซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว ก็สามารถเป็นนักโปรแกรม หรือนักทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวได้

ข้อมูลจาก dailynewsvec.go.th