ส่งเสริมเด็กพิการทางสายตาให้เรียนรู้การอ่านด้วยอักษรเบรลล์แบบ LEGO

Home / การศึกษา / ส่งเสริมเด็กพิการทางสายตาให้เรียนรู้การอ่านด้วยอักษรเบรลล์แบบ LEGO

พัฒนาการของเด็กทุกคนมักจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและสิ่งรอบข้างเป็นตัวช่วยเสริม เช่นการเรียนหัดอ่านและหัดเขียน ของเด็กปกติทั่วไปก็ต้องฝึกฝนการอ่านและการจำด้วยวิธีต่างๆ ของอุปกรณ์การเรียนสิ่งสำคัญที่เด็กมักจะจำเป็นอันดับแรกเลยคือการมองหรือสังเกตด้วย แต่สำหรับเด็กพิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ เขาจะเรียนรู้ด้วยวิธีการฟัง แต่การอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน

ส่งเสริมเด็กพิการทางสายตาให้เรียนรู้การอ่านด้วยอักษรเบรลล์แบบ LEGO

braille-lego-bricks-16

ผู้พิการทางสายตาก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะอ่านหนังสือด้วยอักษรเบรลล์ การสัมผัสทางกายและมือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดในการรับการสื่อสาร ส่วนเด็กๆ ที่อยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ หากเป็นเด็กปกติทั่วไปก็จะเล่นของเล่นที่มีสีสันรูปร่างต่างๆ เพื่อพัฒนาสมอง แต่เด็กที่พิการทางสายตาก็ต้องได้รับการพัฒนาอละความสนุกสนานอย่างที่เด็กปกติได้รับ

braille-lego-bricks-17

ตอนนี้ก็ได้มีโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า The Braille Bricks โดยมูลนิธิ Dorina Nowill Foundation For The Blind เป็นการสร้างอักษรเบรลล์บนชิ้นส่วนของ LEGO ปุ่มของตัวต่อจะมีจำนวนปุ่นตามตัวอักษร เด็กๆ ต้องมีความจำบวกกับการสัมผัสว่าปุ่มลักษณะแบบนี้จะเป็นตัวอักษรใด

braille-lego-bricks-15

ของเล่นยอดฮิตที่ทำให้เด็กพิการทางสายตาได้เรียนรู้การอ่านภาษาเบรลล์กันตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้ให้องค์กรแห่งหนึ่งในเซาเปาโลเป็นผู้ผลิตเลโก้อักษรเบรลล์นี้อยู่สำหรับเด็กนักเรียน 300 คน และก็ได้จดสิทธิบัตรเป็นแบบ Creative Commons ให้คนสามารถนำไปผลิตเองได้อย่างเสรี

braille-lego-bricks-1

braille-lego-bricks-8

braille-lego-bricks-13

ที่มาจาก boredpanda.com

เรียบเรียงโดย Teen MThai