สุดยอด ละครวัยแสบฯ ได้เป็นต้นแบบเรื่องนักจิตวิทยาแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้ว

Home / การศึกษา / สุดยอด ละครวัยแสบฯ ได้เป็นต้นแบบเรื่องนักจิตวิทยาแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้ว

สมกับเป็นผลงานละครดีๆ แห่งปีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นและผู้ปกครองได้ จนตอนนี้สามารถนำมาแก้ปัญหาสังคมได้จริงแล้ว โดยสพฐ.สั่งนำร่องนักจิตฯ ใน รร. ชู”วัยแสบสาแหรกขาด”ต้นแบบแก้ปัญหา หรือบทบาทหน้าที่แบบครูทรายทิพย์ ที่รับโดย จ๊ะ จิตตาภา แจ่มปฐม นักจิตวิทยาที่คอยช่วยเยี่ยวยารักษาปัญหาของเด็กแสบทั้ง 5 คน ในละครวัยแสบสาแหรกขาด

CefG8DuWAAAx2Uz

สุดยอด ละครวัยแสบฯ ได้เป็นต้นแบบเรื่องนักจิตวิทยาแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.มีคำสั่งนำร่องนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 เขต โดยเริ่มปีการศึกษา 2559-2560

ซึ่งผลจากการสำรวจความเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ที่ต่างเห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะการดูแลเด็กนักเรียนที่มีปัญหา จะต้องใช้เวลาและสร้างความไว้วางใจให้กับเด็ก มีการออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งเด็กกว่าร้อยละ 60 มีปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หากมีนักจิตวิทยาก็จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น เช่นเดียวกับนักเรียนที่พอใจกับนโยบายนี้ ที่ทำให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษามากขึ้น ที่ผ่านมาจะปรึกษากันเฉพาะในกลุ่มเพื่อน ทำให้ไม่พบทางออกที่แท้จริง

ด้านนักจิตวิทยาก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่มองว่านักจิตวิทยา ควรเป็นส่วนเสริมช่วยครูแนะแนวมากกว่าการจ้างเป็นอัตราประจำ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จมากกว่า

img_5956 (1)

ขณะที่ ผู้เขียนบทละครวัยแสบสาแหรกขาด ณัฐิยา ศิรกรวิไล กล่าวขอบคุณสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 เปิดโอกาสให้ทำละครจนได้รับการตอบรับที่ดี และยังสื่อสารไปถึงวงการศึกษา ที่มีแนวคิดให้มีนักจิตวิทยาในโรงเรียน ถึงแม้จะเป็นการนำร่อง แต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจ และในสังคมยังมีอีกหลายปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มวัยรุ่น มานำเสนอเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อไป

ที่มาข้อมูลดีๆ และภาพจาก becnews.com, ละครวัยแสบสาแหรกขาด