คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครศึกษาระดับป.ตรี หลักสูตรเอเชียศึกษา

Home / การศึกษา / คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครศึกษาระดับป.ตรี หลักสูตรเอเชียศึกษา

น่าสนใจ และเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2559 นี้แล้วค่ะ ทาง www.arts.su.ac.th

13063161_1201989656509269_6472371428552282967_o

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครศึกษาระดับป.ตรี หลักสูตรเอเชียศึกษา

หลักสูตรวิชาเอเชียศึกษา ได้แก่

– ภาษาญี่ปุ่น 70 คน

– ภาษาจีน 70 คน

– ภาษาเกาหลี 30 คน

– ภาษาเวียดนาม 30 คน

กำหนดการ 

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2559

– วันที่ 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

คำเตือน : ผู้สมัครไม่ควรชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ ATM

– ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 พฤษภาคม 2559

เอกสารที่ต้องเตรียม

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว เป็นไฟล์ .jpeg

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ที่แสดงว่าจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

– สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

– สำเนาใบคะแนน o-net และ Gat ให้เป็นหลักฐานของผู้สมัคร

*** สำเนาทั้งหมดนี้ใช้เป็นไฟล์ .pdf

คลิ๊ก —- ใบสมัคร——

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร.0 – 3425 – 6709