สุดยอด 2 นักเรียนม.ต้นโคราช สอบคณิตโอเน็ต ได้เต็มร้อย

Home / การศึกษา / สุดยอด 2 นักเรียนม.ต้นโคราช สอบคณิตโอเน็ต ได้เต็มร้อย

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ 2 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สามารถทำข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ o-net ได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ จากการประกาศผลคะแนนโอเน็ตเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 โดยเด็กนักเรียนชายทั้งสองคน คือ ด.ช.เอกพล เกตุบรรลุ หรือน้องอาร์ม อายุ 14 ปี และด.ช.ณัชชากร พัฒนขจร หรือน้องเอี่ยมเล้ง อายุ 14 ปี ทั้งสองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ปัจจุบันกำลังขึ้นชั้น ม.4)

นักเรียนโคราช

สุดยอด 2 นักเรียนม.ต้นโคราช สอบคณิตโอเน็ต ได้เต็มร้อย

เคล็ดลับสอบคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน

ด.ช.ณัชชากร “การที่ทำข้อสอบ o-net ได้ 100 คะแนนเต็มนั้น เกิดจากการหมั่นฝึกฝนทบทวนทำโจทย์อยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากจะเป็นวิศวกร เพราะเป็นคนที่ชื่นชอบการออกแบบบ้านเรือนมาก”

ด.ช.เอกพล “เป็นคนที่ชอบการคิดคำนวณมาก ทำให้เวลาเรียนคณิตศาสตร์รู้สึกไม่น่าเบื่อ ประกอบกับพ่อกับแม่ก็ส่งเสริมให้ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีครูเก่งๆ ส่วนอนาคตก็วางเป้าหมายไว้ว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป”

on-050214

นอกจากนี้ ผอ.สทศ. เมื่อดูคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 พบว่า 

– ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 656,817 คน สูงสุด 82.00 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 42.64 คะแนน

– สังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 656,724 คน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 2 คะแนน เฉลี่ย 46.24 คะแนน

– ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 656,701 คน สูงสุด 96.00 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 30.62 คะแนน

– คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 656,491 คน สูงสุด 100 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 32.40 คะแนน

– วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 656,463 คน สูงสุด 100 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 37.63 คะแนน

เมื่อจำแนกคะแนนเฉลี่ยตามสาระวิชา o-net ม.3 พบว่า

– ภาษาไทย สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระการเขียน รองลงมาคือ สาระการอ่าน

– สังคมศึกษาฯ สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต รองลงมาคือ สาระประวัติศาสตร์

– ภาษาอังกฤษ สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร รองลงมาคือ สาระภาษาและวัฒนธรรม

– คณิตศาสตร์ สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระพีชคณิต รองลงมาคือ สาระเรขาคณิต

– วิทยาศาสตร์ สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต รองลงมาคือ สาระสารและสมบัติของสาร

ข้อมูลและภาพจาก matichonthairath