สำเร็จแล้ว! ศาสตราจารย์อังกฤษแก้สมการคณิตศาสตร์อายุ 300 ปี

Home / การศึกษา / สำเร็จแล้ว! ศาสตราจารย์อังกฤษแก้สมการคณิตศาสตร์อายุ 300 ปี

นับเป็นเวลายาวนานจริงๆ สำหรับการคิดวิธีแก้สมการคณิตศาสตร์อายุ 300 ปี ของ ‘Fermat’s Last Theorem’ หรือที่เรียกว่า “ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มา” โดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Pierre de Fermat ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ ได้คิดสมการไว้ในปี 1637 ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครสามารถแก้สมการได้ จนเวลาผ่านมา 300 กว่าปี ในปี 1994 ศาสตราจารย์ Andrew Wiles ชาวอังกฤษสามารถแก้ได้ และเขาจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ อย่างรางวัล Abel Prize Winner 2016 รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ พร้อมรับเงินจำนวน $700,000

sir

สำเร็จแล้ว! ศาสตราจารย์อังกฤษแก้สมการคณิตศาสตร์อายุ 300 ปี

โดยสมการตัวนี้มีใจความว่า “There are no whole number solutions to the equation  xn + yn = zn when n is greater than 2.”  หรือก็คือ “ไม่มีเลขจำนวนใดๆ ที่จะสามารถแก้ไขสมการ  xn + yn = zn เมื่อ n มีค่ามากกว่า 2

finally-solve-math-1โดย ศาสตราจารย์ Andrew ได้ค้นพบสมการดังนี้จากห้องสมุดท้องถิ่นใน Cambridge ตอนอายุประมาณ 10 ขวบ โดยในตอนนั้นเขาบอกกับตัวเองว่า ‘ผมจะไม่ผล่อยให้มันผ่านไป ผมต้องแก้ปัญหามันให้ได้’

เขาใช้เวลาอย่างหนักทั้งหมด 7 ปี ในการหาคำตอบของสมการนี้ จนกระทั่งสามารถทำได้สำเร็จในปี 1994 ด้วยการผสมผสานคณิตศาสตร์ 3 ส่วนด้วยกันทั้ง Modular Forms, Elliptic Curves และ Galois Representations โดย ศาสตราจารย์ Andrew ยังได้กล่าวอีกว่า “ผมโชคดีมาก ที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาได้ แต่ผมเปิดประตูความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้คนยุคใหม่ได้อีกด้วย”

Princeton University mathematics professor Andrew John Wiles poses next to "Fermat's Last Theorem" written on a chalkboard in his Princeton, N.J., office Tuesday, Jan. 6, 1998. Wiles, 44, a native of Cambridge, England, was awarded the $200,000 1998 King Faisal International Prize for solving the 350-year-old mathematical puzzle that scores of mathematicians could not. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

ข้อมูลและภาพจาก cnnheladbible