ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71

Home / การศึกษา / ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71

ถึงเวลาแล้วกับกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 71 หลังจากได้เห็นโฉมหน้าคฑากรและผู้นำเชียร์กันไป คราวนี้เรามาดู 29 ผู้นำเชียร์ทั้งทางฝั่งของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ กันต่อ ว่าจะสวยหล่อประชันกันขนาดไหน แล้วอย่าลืมตามไปเชียร์กันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะถึงนี้กันน้า^^ ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71

ttr

เริ่มจากฝั่งของ ผู้นำเชียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

r

t ok

rf

นางสาวณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ (มิลค์) คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวอภัณตรี ธีรฉัตรพร (ปิง) คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวบูชิตา ปิตะกาศ (แพม) คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวพิลิปดา จรรยาประเสริฐ (เมตร) คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ (เกรซ) คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวรวงวัชรี ควรทรงธรรม (จ๋า) คณะจิตวิทยา

นางสาวอาภาสิริ กิจติถานนท์ (ไข่มุก) คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพิมพรรณ สุขุมวาท (พิม) คณะนิติศาสตร์

tg

y

นายณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ (กาย) คณะ นิเทศศาสตร์

นายชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์ (อิงค์) คณะเศรษฐศาสตร์

นายศิฑา กาญจนอลงกรณ์ (พอร์ช) คณะทันตแพทยศาสตร์

นายกวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ (โจ) คณะวิทยาศาสตร์

นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล (อู๋) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นายปวีร์ สมประสงค์ (เคน) คณะนิเทศศาสตร์

ต่อด้วย ผู้นำเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

yy 4

เฟม – วรินทร์พร กังวาฬพรโรจน์ คณะนิติศาสตร์

ออย – พชร อตมศิริกุล คณะศิลปศาสตร์ BEC

3

พริ้ง – กันต์สินี ตั้งสัตยานนท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM

ปลื้ม – ณัฐรดา ธรรมปัญญา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (BJM)

2

ใหม่ – เจนจิรา ซื่อต่อศักดิ์ คณะนิติศาสตร์

บุษย์ – ภาตะวัน ภากรศิลป์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1

อิน – ณัฐณี เลิศลักษมีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมิว – สุวพัชร หงษ์หยก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน BJM

56

จิ – จิรภัทร เลิศเมธาตฤณชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เจอาร์ – วชิรธร โสมเขียว คณะสหเวชศาสตร์

โค้ช – พสุ สิงห์อุสาหะ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เดฟ – เอกณัฐ เศรษฐปิยานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

77

เล็ก – พิรพัฒน์ รัตนชัยวณิชกุล คณะรัฐศาสตร์

เบน – อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

กัง – กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ขอบคุณรูปภาพข้อมูล TU Cheerleader FCCU Cheerleader FC