จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

Home / การศึกษา / จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นอีกภาษาที่สำคัญมากๆ ยิ่งถ้าเราเรียนรู้มากเท่าไหร่ โอกาสในการประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งในปัจจุบันตามบริษัทต่างๆ ที่รับสมัครงาน ล้วนก็ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดี บางที่เน้นคะแนน TOEIC ต้องผ่าน 550 – 650 คะแนน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางคนสอบหลายรอบด้วยซ้ำ! แต่อย่าเพิ่งท้อใจไป เพื่อนๆ คนไหนที่อยากมีคะแนน TOEIC สูงๆ ต้องตามทีนเอ็มไทยลองมาฟังเทคนิคดีๆ จาก สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ TOEIC กันดีกว่าค่ะ ว่าจะมีเทคนิคพิชิตคะแนนสอบ TOEIC อย่างไรบ้าง? และถ้าหากบางคนมีเวลาเตรียมตัวน้อย ต้องรีบใช้คะแนน TOEIC ในกาเรียนต่อหรือสมัครงาน ควรเตรียมตัวอย่างไรดี? จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

อาจารย์จากจุฬาติวเตอร์ ได้แนะนำว่าสำหรับคนที่จะสอบ TOEIC ควรมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อยที่สุด คือ 16 วัน แต่หากมีเวลามากกว่านั้นก็จะดีมาก แต่ถ้าเวลาเรามีจำกัดเพียงแค่ 16 วัน ถ้าเราฟิตพร้อมสอบ คะแนน TOEIC สูง ๆ ก็อยู่ไม่ไกลแน่นอน!

ใน 16 วันนี้ต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของ Grammar, Reading และ Listening แต่ในส่วนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ( TOEIC Listening ) นี้ต้องฝึกทุกวันก่อนสอบ ฝึกให้หูเราชินกับสำเนียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะสำเนียงอเมริกัน เพราะ ETS (Educational Testing Service) ผู้จัดสอบ TOEIC สัญชาติอเมริกัน ข้อสอบ Listening ใน TOEIC ก็เป็นสำเนียงอเมริกัน แนะนำให้ฝึกฟังจาก YouTube ที่ชัดมากว่าเป็นอเมริกันเลยก็คือ Channel “CNN” “ABC News” “TED-Ed” ลอง Search ช่องเหล่านี้ใน YouTube แล้วเปิดฟังไปเรื่อย ๆ แล้วลองจับใจความคร่าว ๆ ดู ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันก่อนสอบ TOEIC ช่วยให้หูชินสำเนียงฝรั่งได้แน่นอน

เอาล่ะ! เรามาเริ่มเตรียมตัวพิชิดสอบ TOEIC กันเลย! …

DAY 1 – DAY 8 : Grammar Preparation

วันแรกถือว่าเราทบทวนให้พื้นฐาน grammar TOEIC ให้แน่นกันก่อนเลย!

DAY 1 : Word Forms, Count Nouns VS Uncount Nouns, Pronouns, Prepositions, Conjunctions, Verbs

วันแรกพื้นฐานต้องปูให้ปึ้ก! ทบทวน Word Forms หรือการใช้ Part of Speech สำคัญมากสำหรับการทำ Sentence Completion 52 ข้อของ ซึ่ง TOEIC มีคำถามเกี่ยวกับ Part of Speech หรือ Word Forms เกือบครึ่ง เราควรทบทวน Suffix หรือคำลงท้ายที่บอกคำแต่ละประเภท นอกจากนี้การรู้ Suffix จะช่วยทำให้เราสามารถขยายครอบครัวคำศัพท์ของเราได้มากขึ้น เช่น

 • beauty (n.) ความสวยงาม คำที่ลงท้ายด้วย –ty บอกคำนาม
 • beautiful (adj.) ที่สวยงาม ลงท้ายด้วย –ful บอกคำคุณศัพท์
 • beautifully (adv.) อย่างสวยงาม ลงท้ายด้วย –ly บอกกริยาวิเศษณ์
 • และ beautify (v.) ทำให้สวยงาม ลงท้ายด้วย –ify บอกคำกริยา

ประเภทคำนามในภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น นับได้ (Count Nouns) และ นับไม่ได้ (Uncount Nouns) เราต้องสามารถแยกว่าคำไหนนับได้ คำไหนนับไม่ได้ เพราะมีผลกับการเลือกคำอย่างเช่น coconut นับได้สามารถทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม –s ใช้กับ many ได้ แต่ใช้กับ much ไม่ได้ เป็นต้น

Pronouns (คำสรรพนาม) ทบทวนว่าสรรพนามที่บอกประธาน กรรม แสดงความเป็นเจ้าของมีตัวอะไรบ้าง แทนเพศอะไร คนหรือสัตว์หรือสิ่งของ แทนสิ่งเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง อย่างเช่น ถ้าเจอโจทย์ Mr. Thomas แทนได้ด้วย He หรือ The employees แทนด้วย they อย่างนี้ เป็นต้น

Prepositions (คำบุพบท) ระบุตำแหน่ง อยู่ด้านบน ด้านล่าง ระหว่าง ตามทาง อย่างเช่น in, on, at เรียงจาก scale ใหญ่ไปเล็ก

 • in : มักจะบอกตำแหน่งใหญ่ ๆ อย่าง in three years หรือบอกเวลาที่พูดถึงหลาย ๆ ปี เช่น in the country
 • on : เล็กลงไปนิด บอกวัน on Mondays หรือ on the island
 • at : ระบุตำแหน่งที่ชี้ชัดเจาะจงไปเลย เช่น at 3 pm หรือ at the store

Conjunctions (คำสันธาน/คำเชื่อม) ควรจะมีรวบรวม และแยกประเภทไว้ เช่น

 • because, since, for, as, as a result of – บอกเหตุ
 • so, therefore, consequently – บอกผลลัพธ์
 • but, yet, still, however, though, although, even if – บอกสิ่งที่ขัดแย้ง
 • additionally, apart from, in addition to – เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล

Verbs แบ่งประเภท Verb แท้ Verb ช่วย หรือการผันแบบ Irregular verbs อย่าง Verb ช่วยที่เราเจอกันบ่อย คือ verb to be, verb to have, verb to do, shall, should, can, could, may, might รูปปัจจุบันและรูปการคาดเดาในอดีต

TOEIC
Cr. American English at State

DAY 2 : Subject-Verb Agreement, Tenses, Passive Voice, Present Subjunctive, Gerunds and Infinitives

วันที่สองนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย ‘Subject-Verb Agreement’ เรื่องนี้สำคัญสุดๆ เพราะถือเป็นพื้นฐานของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การผันประธานและกริยา อาศัยเรื่อง Tenses เรื่อง Voice ทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกหลัก

โดยให้ทบทวน Tense โดยเน้นเรื่องคำบอกเวลา อย่างเช่น last night เจอคำนี้ใช้กับ Past Simple ถ้าเจอ currently ใช้ tense ที่เป็น Present รวมถึงดูหลักการทำประโยคให้เป็น Passive Voice ถ้าประธานประโยคโดนกระทำ ต้องผันโดยมีพื้นฐานของ Verb ในรูป Verb to be + V.3

และที่อาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยในข้อสอบ แต่ก็ควรจะทบทวนคือ Present Subjunctive กริยาอย่าง advise, suggest, intend, insist that ถ้าตามด้วยกริยา ต้องตามด้วย V.1 แบบไม่ผัน เช่น The doctor advised that he be careful while driving.

จากนั้น ฝึกรูปแบบคำที่ตาม Verb ที่ต้องดูว่ากริยารูปไหนตามคำไหนอย่าง enjoy ก็ต้องตามด้วย V.ing หรือกริยาอย่าง plan ก็ตามด้วย to + V.1

จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

DAY 3 : Causative Forms, Comparisons, Adverbs of Frequency, Word Choices, Clauses, Conditionals

มาถึงวันที่สามของการเตรียมสอบ TOEIC กันแล้ว อีกนิดนึงเราก็จะทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์หมดแล้ว >,<

Causative Forms หรือรูปกริยาที่บอกว่า เหตุการณ์หนึ่งทำให้ใครเป็นยังไง เช่น แฟนเก่าทำเราร้องไห้ The ex-boyfriend made me cry. จะเห็นได้ว่า รูปกริยา make someone do something อย่างนี้เป็นต้น

คำที่สำคัญกับการสอบ TOEIC ก็อย่าง help, let, make, have, get เช่น Help someone do something, Let someone do something, Make someone do something, Have someone do something / Have something done

เรื่องโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ถ้าบอกว่าเท่ากันต้อง as ….adj/adv… as ถ้าไม่เท่ากัน not so …adj/adv… as หรือ not as …adj/adv… as และถ้าเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ต้องจำไว้ว่า มี –er ตบหางแล้ว อย่าใส่ more นำหน้าอีกนะจ๊ะ และถ้าเปรียบเทียบของแค่ 2 อย่าง ให้ได้มากที่สุดแค่ขั้นกว่าเท่านั้น ส่วนขั้นสูงสุดจะต้องมี The นำหน้าเสมอ เช่น The most incredible person เป็นต้น

เรื่องการบอกความถี่บ่อย แยกออกเป็น 2 แบบ คือ บอกแบบเจาะจง และไม่เจาะจง

– ถ้าบอกเจาะจง : once a month, twice a week สังเกตว่าเราจะไม่ใช้ one time หรือ two times ส่วนต่อไปเราจะใช้ article เจ้าตัว a, an เข้ามา และคำบอกเวลาจะเป็นเอกพจน์ค่ะ

– บอกแบบไม่เจาะจง : always, sometimes, frequently พวกนี้ล้วนบอกความเป็น Present Simple มันเชื่อมโยงกันอยู่ และให้ระวัง! ถ้ามี never, seldom, hardly, rarely, scarcely ที่แปลว่า ไม่เคย และ ไม่ค่อย ในประโยคเราไม่ซ้ำ not ไปอีกนะ เช่น She seldom calls me. นางไม่ค่อยโทรหาฉันเลย ใช้ seldom ก็เทียบเท่า not แล้วนะคะ

ส่วนเจ้า word choices นี่เป็นเรื่อง vocabulary ในคลังของแต่ละคนนะจ๊ะ ลองแทนความหมายลงไปในช่องว่างแล้วได้ความสมบูรณ์หรือไม่ เรื่อง clause อนุประโยค อ่านดีๆ ว่า มันเป็นประโยคมี Verb ที่เป็นประโยคสมบูรณ์รึยัง และฝึกฝนในเรื่องประโยคเงื่อนไขอย่างพวก if-clause 4 แบบ ช่วยชีวิตเราในข้อสอบได้ 1-2 ข้อเลยนะ

จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

DAY 4 : Grammar Review ทบทวนทุกหลักไวยากรณ์ และทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบ

จบไปสำหรับ 3 วันเนื้อหาแน่นปึ้ก! กลับมารีวิวทั้งหมดแบบไวๆ ทำความเข้าใจ ทบทวนให้แน่นปั้ก แล้วทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบ TOEIC อ๊ะๆ! ใครที่ติดนิสัย ตอบผิดแล้วลบแก้ ขอแนะนำว่าอย่าเลยนะ! การที่เราทำผิด เราควรจะขีดกากบาทสีแดงใหญ่ ๆ ไปเลย ให้รู้เลยว่า จุดนี้ต้องแก้ไข จำส่วนที่เราผิด มีประโยชน์กว่าข้อที่เราทำถูกหลายเท่าเลยล่ะ

*DAY 5 – DAY 8 : Grammar Practices

4 วันต่อจากนี้ ซ้อม ซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม! ทฤษฎีปึ้ก ปฏิบัติต้องแน่นปั้ก ซ้อมทำข้อสอบ ในเว็บไซต์มีให้ทำกันฟรีๆ มากมาย แนะนำเข้าเว็บนี้ได้เลย http://www.toeic-online-test.com/free-toeic-tests/english-grammar/index.htm ฝึกฟรี มีข้อสอบให้ซ้อมมือถึง 17 TOEIC Mock Test (English Grammar) และยังมีแบบฝึกหัดในเรื่องอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวกับการสอบ TOEIC ฟรีและดีอย่างนี้ ลุยเลย!

สำหรับวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 ในการเตรียมสอบ TOEIC จะมีอะไรบ้าง ก็อย่าลืมติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ครั้งต่อไปนะคะ และหากเพื่อนๆ คนไหนต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEIC สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/ สำหรับ วันนี้ teen.mthai.com และ chulatutor.com ขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือและโชคดีในการสอบนะคะ ^^

อ่านเนื้อหาต่อไป