19 สถานศึกษาไทยติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2015

Home / การศึกษา / 19 สถานศึกษาไทยติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2015

ขอแสดงความยินดีกับ 19 สถานศึกษาไทยติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2015 โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2016 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ได้จัดอันดับ “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI Green Metric World University Ranking” สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน

ui-greenmetric_grande_bg_w

19 สถานศึกษาไทยติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2015

1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

อันดับโลก UI Green Metric University ประจำปี 2015 อันดับ 1 เป็นของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) จากสหราชอาณาจักร อันดับ 2 มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต (University of Connecticut) จากสหรัฐอเมริกา และอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis)

00000
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนมหาวิทยาลัยไทยอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในประเทศไทย ตกเป็นของแชมป์เก่า นั่นก็คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อันดับที่ 30 และลำดับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 54
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 61
มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 71
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 73
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 78
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับที่ 95
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันดับที่ 124
มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 156
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 185
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 216
มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 230
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อันดับที่ 287
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันดับที่ 312
มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 330
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อันดับที่ 353

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก greenmetric.ui.ac.id