นศ.อาชีวะไทย คว้าแชมป์ต่อเนื่องแข่งแกะสลักน้ำแข็ง 2016

Home / การศึกษา / นศ.อาชีวะไทย คว้าแชมป์ต่อเนื่องแข่งแกะสลักน้ำแข็ง 2016
ข่าวดีของนักเรียนอาชีวะไทย ที่คว้าแชมป์แกะสลักหิมะ เมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีนได้อย่างต่อเนื่องอีกปีแล้ว ทีนเอ็มไทยก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จด้วยนะคะ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ส่งทีมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 (the 8th International Collegiate Snow Sculpture 2016) ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มกราคม 2559 ซึ่งจัดโดย Harbin Engineering University นศ.อาชีวะไทย คว้าแชมป์ต่อเนื่องแข่งแกะสลักน้ำแข็ง 2016
14522191061452219254l ok

นศ.อาชีวะไทย คว้าแชมป์ต่อเนื่องแข่งแกะสลักน้ำแข็ง 2016

โดยมีทีมตัวแทน วิทยาลัยในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) สระบุรี 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) เสาวภา และ 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.) สุราษฎร์ธานี และในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 64 ทีม 11 ประเทศ ประกอบด้วย 1.เกาหลี 2.ญี่ปุ่น 3.ฝรั่งเศส 4.อังกฤษ 5.รัสเซีย 6.ไต้หวัน 7.ไทย 8.ฮ่องกง 9.เบลเยียม 10.อเมริกา และ11. จีน ทีมต่างประเทศ 18 ทีม

ซึ่งผลการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ปรากฏว่า

14522191061452219175l
Thailand′s folk Wisdom

1. วอศ. สุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน Thailand′s folk Wisdom ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด Top-Grade Awards(ทีมยอดเยี่ยม) มีชื่อผู้ควบคุมและนักศึกษา ดังนี้ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ฝึกสอน ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์ นายณัฐวุฒิ อยู่จุล นายณพัชรักษ์ บรรเทา และนายธิติ จิระปฎินันท์

14522191061452219375l
Going Global Through One Belt One Road

2. วอศ. เสาวภา ในชื่อผลงาน Going Global Through One Belt One Road ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เทคนิคยอดเยี่ยม (Best Technique Awards) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มีครูผู้ฝึกสอนคือ นายนิคม สุขีพิพัฒน์ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้ นายกีรติ จุฬาโอฬาร ส่วนนักเรียน ดังนี้ นายภัควัฒน์ พรมโสภา นางสาวบุษบา พรมโคต นางสาวธิดาพรรณ อุปถัมภ์

14522191061452219394l
The silk Road

3. วอศ. สระบุรี ในชื่อผลงาน The silk Road ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มีครูผู้ฝึกสอน คือ นายพูลรัตน์ พึ่งอารมณ์ และ นายกิตติพล วิเชียร์เชื้อ ครูฝึกสอน ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายจักรพรรดิ์ เจริญผล นายทิวากร ภูทองเงิน นายโชคชัย ซ้ายมีแสง และนายธนพล คะนองเดช

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก www.vec.go.thmatichon