โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

Home / การศึกษา / โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

จุฬาฯคทากร นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ถือคฑาเดินนำขบวนพาเหรดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เดินถือคทา เป็นดรัมเมเยอร์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก และสำหรับปีนี้คฑากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีด้วยกัน 9 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 8 แล้ว จะสวย-หล่อขนาดไหน ไปติดตามชมกันเลย โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 

โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 

โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

นายปลื้ม พงษ์พิศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1

นายปพน ไพศาลเจริญวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ ปี 3

นายจิรัฐ สุวรรณวัฒนะ แพทยศาสตร์ ปี 3

นายสุทพงษ์ ไตรภพภูมิ แพทยศาสตร์ ปี 1

นายทยาวัต ศรอินทร์ เศรษฐศาสตร์ ปี 3

โฉมหน้า 9 จุฬาฯคฑากร รุ่นที่ 8 งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

น.ส.นีร สุวรรณมาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1

น.ส.ณัฏฐิกา ชื่นชมลดา เศรษฐศาสตร์ ปี 2

น.ส.ธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์ จิตวิทยา ปี 3

น.ส.พัชรนันท์ พิพัฒนานนท์ เศรษฐศาสตร์ ปี 2

ขอบคุณรูปภาพจาก เฟซบุ๊ก จุฬาฯคทากร : The Drum Major of Chulalongkorn University