เชื่อหรือไม่? ประโยคนี้มีภาษาไทยครบ 44 ตัว

Home / การศึกษา / เชื่อหรือไม่? ประโยคนี้มีภาษาไทยครบ 44 ตัว

เพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่า “แพนแกรม” (pangram) กันมาบ้างไหม แพนแกรม หมายถึง ทุกตัวอักษร คือข้อความซึ่งใช้ตัวอักษรทุกตัวในภาษานั้นๆ แพนแกรมที่น่าสนใจที่สุดมักจะเป็นแพนแกรมที่สั้นที่สุด เพราะการสร้างข้อความให้มีตัวอักษรครบทุกตัวโดยใช้ตัวอักษรซ้ำกันน้อยที่สุดเป็นสิ่งท้าทาย ตัวอย่างเช่นประโยคที่นำมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันในวันนี้! เชื่อหรือไม่? ประโยคนี้มีภาษาไทยครบ 44 ตัว

เชื่อหรือไม่? ประโยคนี้มีภาษาไทยครบ 44 ตัว

เชื่อหรือไม่? ประโยคนี้มีภาษาไทยครบ 44 ตัว

แพนแกรม(pangram) ทั่วๆ ไปมักจะมีจำนวนตัวอักษรมากกว่าจำนวนตัวอักษรทั้งหมดในภาษานั้นๆ เล็กน้อย แต่มักจะแฝงความรู้ อารมณ์ขัน หรือความแปลก ให้มีค่าควรแก่การจดจำ ในปัจจุบันแพนแกรมมักจะนำมาใช้ในการแสดงรูปแบบของตัวพิมพ์อักษร (ฟอนต์) มักจะถูกนำไปเป็นประโยคทดสอบพนักงานพิมพ์ดีดอยู่บ่อยๆ เพราะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษครบทุกตัว

ตัวอย่าง แพนแกรมในภาษาไทย

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน
จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร
ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย
ปฏิบัติประพฤติกฎกำหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆ จ๋า น่าฟังเอยฯ

————————————————————————————–

ธรรมคุณหนุนความดีฑีฆรัตน์ สรรพสัตว์วัฏวจรถอนวิถี
อริยสัจตรัสสังโยคโลกโมฬี ดังกุมภีร์ผลาญชิวหาบีฑาทนต์
ฟังฉัตรทองของประเสริฐเลิศวิเศษ ฝ่ายต้นเหตุฎรงกรณ์อุดรผล
ยินสถานฌานสมาอารยะชน พึงซ่อนกลปรนนิบัตินิวัฒน์แฮฯ

ตัวอย่าง แพนแกรมในภาษาอังกฤษ

 • How razorback-jumping frogs can level six piqued gymnasts! (49 ตัวอักษร)
 • Back in June we delivered oxygen equipment of the same size. (49 ตัวอักษร)
 • A quick movement of the enemy will jeopardize six gunboats. (49 ตัวอักษร)
 • All questions asked by five watch experts amazed the judge. (49 ตัวอักษร)
 • Crazy Fredericka bought many very exquisite opal jewels. (48 ตัวอักษร)
 • Sixty zippers were quickly picked from the woven jute bag. (48 ตัวอักษร)
 • John Prady, give me a black walnut box of quite small size. (47 ตัวอักษร)
 • Have a pick; twenty six letters — no forcing a jumbled quiz! (46 ตัวอักษร)
 • Big July earthquakes confound zany experimental vow. (45 ตัวอักษร)
 • Six big devils from Japan quickly forgot how to waltz. (44 ตัวอักษร)
 • My girl wove six dozen plaid jackets before she quit. (43 ตัวอักษร)
 • Foxy parsons quiz & cajole the lovably dim wiki-girl. (42 ตัวอักษร)
 • Cozy lummox gives smart squid who asks for job pen. (41 ตัวอักษร)
 • Amazingly few discotheques provide jukeboxes. (40 ตัวอักษร)
 • Adjusting quiver and bow, Zompyc killed the fox. (39 ตัวอักษร)
 • My faxed joke won a pager in the cable TV quiz show. (39 ตัวอักษร)
 • Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz. (38 ตัวอักษร)
 • Brawny gods just flocked up to quiz and vex him. (38 ตัวอักษร)
 • A wizard’s job is to vex chumps quickly in fog. (35 ตัวอักษร)
 • The quick brown fox jumps over the lazy dog. (35 ตัวอักษร) (ใช้เป็นตัวอย่างอักษรใน ไมโครซอฟท์ วินโดวส์)
 • The quick brown fox jumps over a lazy dog. (33 ตัวอักษร)
 • The jay, pig, fox, zebra and my wolves quack! (33 ตัวอักษร)
 • Blowzy red vixens fight for a quick jump. (33 ตัวอักษร)
 • Cozy sphinx waves quart jug of bad milk. (32 ตัวอักษร)
 • A very bad quack might jinx zippy fowls. (32 ตัวอักษร)
 • Pack my box with five dozen liquor jugs. (32 ตัวอักษร)
 • Few quips galvanized the mock jury box. (32 ตัวอักษร)
 • Five quacking zephyrs jolt my wax bed. (31 ตัวอักษร)
 • The five boxing wizards jump quickly. (31 ตัวอักษร)
 • Jackdaws love my big sphinx of quartz. (31 ตัวอักษร)
 • How quickly daft jumping zebras vex. (30 ตัวอักษร)
 • Two driven jocks help fax my big quiz. (30 ตัวอักษร)
 • Quick Baz, get my woven flax jodhpurs. (30 ตัวอักษร)
 • Bright vixens jump; dozy fowl quack. (29 ตัวอักษร)
 • Quick wafting zephyrs vex bold Jim. (29 ตัวอักษร)
 • Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. (29 ตัวอักษร)
 • Sphinx of black quartz, judge my vow. (29 ตัวอักษร)
 • Sex-charged fop blew my junk TV quiz (29 ตัวอักษร)
 • Junk MTV quiz graced by fox whelps (28 ตัวอักษร)
 • Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. (28 ตัวอักษร)
 • Waltz, bad nymph, for quick jigs vex. (28 ตัวอักษร)
 • Fox nymphs grab quick jived waltz. (28 ตัวอักษร)
 • Brick quiz whangs jumpy veldt fox. (28 ตัวอักษร)
 • DJs flock by when MTV ax quiz prog. (27 ตัวอักษร)

ขอบคุณข้อมูล th.wikipedia.org