หนักไปอีก! เด็กวิทย์เตรียมจำ 4 ธาตุใหม่เพิ่ม

Home / การศึกษา / หนักไปอีก! เด็กวิทย์เตรียมจำ 4 ธาตุใหม่เพิ่ม

เอาแล้วซิ! ตารางธาตุธรรมดาก็จำเยอะมากๆ อยู่แล้ว แต่ล่าสุดหนักไปอีก! เด็กวิทย์เตรียมจำ 4 ธาตุใหม่เพิ่ม เมื่อสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ หรือ IUPAC ได้มีการยืนยันการค้นพบ 4 ธาตุสังเคราะห์เลขอะตอม 113, 115, 117 และ 118 แล้ว ทำให้ขณะนี้ตารางธาตุคาบ 7 มีธาตุครบทั้งแถวแล้ว

987063 (1)

หนักไปอีก! เด็กวิทย์เตรียมจำ 4 ธาตุใหม่เพิ่ม

ตารางธาตุ หรือ Periodic table คือ ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อธาตุเคมี ซึ่งจัดเรียงบนพื้นฐานของเลขอะตอม (จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส) การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสมบัติทางเคมี โดยจะเรียงตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะระบุไว้ในร่วมกับสัญลักษณ์ธาตุเคมี ในกล่องของธาตุนั้น ตารางธาตุมาตรฐานจะมี 18 หมู่และ 7 คาบ และมีคาบพิเศษเพิ่มเติมมาอยู่ด้านล่างของตารางธาตุ ตารางยังสามารถเปลี่ยนเป็นการจัดเรียงตามบล็อก โดย บล็อก-s จะอยู่ซ้ายมือบล็อก-p จะอยู่ขวามือ บล็อก-d จะอยู่ตรงกลางและบล็อก-f อยู่ที่ด้านล่าง

แถวแนวนอนในตารางธาตุจะเรียกว่า คาบ และแถวในแนวตั้งเรียกว่า หมู่ โดยหมู่บางหมู่จะมีชื่อเฉพาะ เช่นแฮโลเจน หรือแก๊สมีตระกูล โดยคำนิยามของตารางธาตุ ตารางธาตุยังมีแนวโน้มของสมบัติของธาตุ เนื่องจากเราสามารถใช้ตารางธาตุบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุแต่ละตัว และใช้ทำนายสมบัติของธาตุใหม่ ธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น และด้วยความพิเศษของตารางธาตุ ทำให้มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาวิชาเคมีหรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

ดมีตรี เมนเดเลเยฟ รู้จักกันในฐานะผู้ที่ตีพิมพ์ตารางธาตุในลักษณะแบบนี้เป็นคนแรก ใน พ.ศ. 2412 เขาจัดตารางธาตุโดยเรียงตามสมบัติทางเคมีของธาตุ และเมนเดเลเยฟยังสามารถทำนายธาตุที่ยังไม่ค้นพบ โดยเขาเชื่อว่ามันจะเติมเต็มช่องว่างในตารางธาตุของเขาได้ การทำนายของเขาส่วนใหญ่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสมบัติจริงของธาตุ ตารางธาตุของเขาก็ขยายเพิ่มขึ้นด้วยการค้นพบธาตุใหม่เรื่อย ๆ และก็มีการพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของธาตุเคมีใหม่ ๆ เหล่านั้น

ซึ่งว่าสุดได้รับการยืนยันการค้นพบธาตุทั้ง 4 ตัวแล้ว และจะได้รับสิทธิ์ตั้งชื่อตามหน่วนงานที่ค้นพบ ดังนี้ Uut อูนอูน­เทรียม (ธาตุที่ 113)  ถูกค้นพบโดยสถาบันวิจัย RIKEN ในญี่ปุ่น เป็นธาตุแรกที่ถูกค้นพบและตั้งชื่อโดยคนเอเชีย ส่วนอีก 3 ธาตุที่เหลือเป็นการค้นพบร่วมกันของศูนย์วิจัยในอเมริกาและรัสเซีย ได้รับการตั้งชื่อล่าสุดคือ Uup อูนอูน­เพนเทียม (ธาตุที่ 115), Uus อูนอูนเซปเทียม (ธาตุที่ 117) และ Uuo อูนอูน­ออกเทียม (ธาตุที่ 118)

ข้อมูลจาก: wegointerวิทย์ เหี้ย เหี้ยwikipedia