คิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น

Home / การศึกษา / คิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น

หลังจากที่มีนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กันแล้วคราวนี้ก็มาถึง นโยบายตกซ้ำชั้น ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณานำกลับมาใช้ ซึ่งถ้าพูดถึงการตก “ซ้ำชั้น” อาจเป็นคำขู่ที่ใช้แทนไม้เรียว ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี คงไม่มีเด็กคนไหนอย่างเสียเวลาเรียนซ้ำชั้น หรือไม่ได้เลื่อนชั้นตามเพื่อน ไปหรอกจริงไหมคะ จึงทำให้เด็กต้องพยายามกระตือรือร้นที่จะศึกษาเพื่อให้ได้เกรดที่ดีขึ้น

edu17-20-09-2013-sh1

คิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น

แต่ในทางกลับกัน ปัจจุบันหากนักเรียนคนไหนสอบตก ก็เพียงแต่มาซ่อมกับครูรายวิชานั้นๆ ที่ใช้วิธีการซ่อมแตกต่างกันออกไป ซ่อมเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่วัน ก็สามารถสอบผ่าน! จึงอาจทำให้เด็กๆ คิดว่าไม่เป็นไร ไม่ตั้งใจเรียนก็ได้ สอบตก ก็สอบซ่อม เดี๋ยวก็ผ่าน จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อย่างเช่น ระดับชั้นที่เพิ่มขึ้น แต่มีทักษะความสามารถด้อยกว่า เช่น เรียนขึ้นชั้น ป.3 แล้ว ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

โดยการเรียนซ้ำชั้นของนักเรียน จะเกิดขึ้นในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1” และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำชั้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซ้ำชั้น แล้วให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน (cr. ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544)

และก่อนหน้านี้ได้เคยมีความกังวลเรื่องการใช้นโยบาย การตกซ้ำชั้น ว่า เด็กถูกซ้ำชั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการลงโทษและเป็นตราบาปทางสังคม ทำให้เด็กเกิดความเครียด หมดความนับถือในตัวเอง  ลดความสัมพันธ์กับเพื่อน เกิดปัญหาพฤติกรรม ตัดสินใจลาออกจาก รร. กลางคันแทน เพื่อหนีการซ้ำชั้น (cr. http://www.komchadluek.net)

อีกทั้ง เคยมีงานวิจัยของยูเนสโก ได้ศึกษาผลของการให้นักเรียนซ้ำชั้น หรือ grade repetition เขียนโดยนาย jere   brophy ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากทุกทวีปพบว่า การให้เด็กที่เรียนอ่อนซ้ำชั้นนั้นไม่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้น  เด็กอาจได้ผลการเรียนในปีนั้นดีขึ้นจากผลที่ถูกให้เรียนซ้ำ แต่ในระยะยาวเด็กก็ยังคงเป็นเด็กเรียนอ่อนเช่นเดิม ทั้งนี้ เพราะสาเหตุแท้จริงที่ทำให้เด็กเรียนอ่อนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกจุด 

ซึ่งคราวนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่า เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ จะนำนโยบายการตกซ้ำชั้นกลับมาใช้นั้น จะเป็นอย่างไร มีข้อดีหรือข้อเสียขนาดไหน คุณภาพทางการศึกษาของน้องๆ จะดีขึ้นจริงหรือไม่?  และสำหรับตัวน้องๆ นั้นมีความคิดอย่างไร กับการกลับมาใช้ นโยบายตกซ้ำชั้น นี้ มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อย…

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com

ภาพจาก siamrath

ติดตามข่าวที่เกี่ยวข้อง

>>> งานนี้มีหนาว! เล็งนำระบบ “ตกซ้ำชั้น” กลับมาใช้ใหม่ <<<