จุฬาฯ VS ศิลปากร สีสันในมอกับคณะแห่งกิจกรรม

Home / การศึกษา / จุฬาฯ VS ศิลปากร สีสันในมอกับคณะแห่งกิจกรรม

จุฬาฯ VS ศิลปากร สีสันในมอกับคณะแห่งกิจกรรม และสีสันของมหาวิทยาลัยกันดีกว่า แต่ละมหา’ลัยก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นของตัวเอง และเป็นกิจกรรมสร้างชื่อจนทำให้คนภายนอกรู้จักและสนใจเข้าร่วม จะมีกิจกรรมอะไรบ้างมาดูกัน

Campus battle30

จุฬาฯ VS ศิลปากร สีสันในมอกับคณะแห่งกิจกรรม

 

_MG_6027
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระเกี้ยว” มาเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

_MG_6032

_MG_6157
กิจกรรมที่น่าสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเริ่มขึ้นที่โรงเรียนเพาะช่าง โดยอาจารย์นารถ โพธิประสาทผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษกลับมารับราชการสอนและได้เป็นผู้วางหลักสูตรสถาปัตยกรรมขั้นทดลองเมื่อ พ.ศ. 2473
ภายในคณะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหลากหลายอย่างด้วยกัน เช่น กิจกรรมรับน้อง “ศีลจุ่ม” เปิดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความรักใคร่สามัคคี ระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีกิจกรรมที่จัดมักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้น้องๆ เฟชชี่ปี 1 ได้เสมอๆ หรือแม้แต่รุ่นพี่เองก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับภาพความประทับใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

DSC_3265
กิจกรรมเชียร์โต้ของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละคณะจะเวียนๆ กันไปเชียร์โต้กับคณะต่างๆ แต่เขาว่ากันว่า เชียร์โต้ของ สถาปัตย์ VS นิเทศฯ มันสุดๆ แล้ว

DSC_3336
อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดกันเป็นประจำทุกปี กับ “ละคอนถาปัต” กิจกรรมที่นิสิตปี 3 ขึ้นปี 4 เป็นแม่งาน ร่วมกันกับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะ มาร่วมกันทำกิจกรรมกันตอนปิดเทอมทุกปีของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และนำความคิดสร้างสรรค์ให้สมกับที่เป็นเด็กสถาปัตย์มาทำกิจกรรมเพื่อหารายได้เสริมสำหรับใช้ในกิจกรรมนิสิต ซึ่งสำหรับละคอนถาปัตมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือการเป็นละคอนตลก ล้อเลียน เสียดสี และมีเอกลักษณ์ในการใช้ไอเดีย มุข และลูกเล่นบนเวทีที่ผู้ชมคาดไม่ถึง รวมถึงมีดนตรีประกอบ และมีฉากที่สวยงามสมจริง โดยทุกสิ่งทุกอย่างข้างต้นล้วนเกิดจากมันสมองและสองมือของเด็กสถาปัตย์เองทั้งหมด ตั้งแต่คิดฉาก ทำฉาก สมกับเป็นเด็กสถาปัตย์จริงๆ และอย่างปีล่าสุด พ.ศ. 2558 ละคอนถาปัต เรื่อง ปีเตอร์แพน ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใ และสร้างชื่อให้กับละคอนถาปัตเป็นอย่างมาก

11807182_10200882742628524_24078594604816339_o

11054800_10200875776214368_4341698450897116077_o
และการที่ “ละคอนถาปัด” ไม่ใช้คำว่า “ละครสถาปัตย์ฯ” นั้นไม่ใช่การเขียนผิด หรือเขียนอย่างมักง่ายแต่อย่างใด แต่เป็นการสื่อทางอ้อมว่า ละคอนถาปัดนี้ ไม่ได้ทำในนามของคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสถาปัตย์เองเทิดทูนไว้ในที่สูง

เครดิต : th.wikipedia.org/wiki/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, th.wikipedia.org/wiki/ละคอนถาปัต

IMG_5382
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดี ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม” สังกัดกรมศิลปากร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็นโรงเรียนศิลปากร และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 พระยาอนุมานราชธน ร่วมกับ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม มีผลให้งานศิลปะของชาติพัฒนาและก้าวหน้า

IMG_5375
กิจกรรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2486 เปิดสอนเพียง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม และสาขาวิชาประติมากรรม โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ พ.ศ. 2509 เปิดสาขาวิชาภาพพิมพ์ พ.ศ. 2520 เปิดสาขาวิชาศิลปไทย และเปิดสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ พ.ศ. 2530

IMG_5360
โดยกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นทุกปี คือ กิจกรรม “วันศิลป์ พีระศรี” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชาวศิลปากรอย่างมาก จัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ซิ่ง ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทั้งศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

IMG_5361
จุด เด่นของงานนี้อยู่ที่การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการจัดการแสดงของนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ การแสดงดนตรี จากคณะดุริยางคศาสตร์ รวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การแสดงดนตรีของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า และจุดที่สร้างสีสันภายในงานอื่นๆ เช่น บูธขายของแฮนด์เมด จากไอเดียนักศึกษาศิลปากรภายในงาน รวมถึงการฉายภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดในงานศิลป์ พีระศรี ก็ได้รับความสนใจจากผู้เที่ยวชมงานทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรต่าง วิทยาเขต และบุคคลภายนอกด้วย

IMG_5381
งานต่อมาที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือ กิจกรรม “งานกิฟท์” (psychologift) หรือเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ที่จัดขึ้นช่วงสิ้นปีในเดือนธันวาคม หรืออาจจัดช่วงต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความต้องการแสดงความสามารถและจัดแสดงผลงาน ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อที่จะนำความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับไอเดีย ออกมาในรูปแบบงานแฮนด์เมด โดยมีการจัดจำหน่ายของขวัญสุดพิเศษจากฝีมือของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเสื้อ สมุดทำมือ โปสการ์ด เครื่องประดับต่างๆ ตุ๊กตา และของที่ระลึกต่างๆ ที่น่าสนใจมาวางขายกันละลานตา แถมยังมีวงดนตรีมหาววิทยาลัย หรือวงดนตรีชื่อดังมาช่วยสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดทั้งงาน เป็นงานที่ไม่ควรพลาดเลย

เครดิต : th.m.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยศิลปากร, www.manager.co.th/Campus

.

ติดตาม Campus Battle ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.30

Facebook : www.facebook.com/campusstar

IMG_20371