ประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Home / การศึกษา / ประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

งามอย่างไทยในวันลอยกระทง กับการประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 หากหนุ่มสาวมีคู่หรือโสดและยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหน ลองไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จัดขึ้นทุกปีดีไหมคะ กับคอนเซ็ปต์ “นางนพงามตา ล้านนาเวที รำวงนนทรี ลอย(กระทง)ที่เกษตรกลาง” และร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๒๑ หมายเลข ด้วยการกดไลค์รูปผู้เข้าประกวดที่ชื่นชอบดังนี้เลย

120263719

ประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

ลอยกระทงประจำปี ปีการศึกษา2558 เพื่อนๆ จะได้พบกับ การประกวดนางนพมาศ บ้านผีสิง หนุ่มหล่อโยธาตกน้ำ การเปิดร้านค้าของนิสิตและร้านค้าจากบุคคลภายนอกทั้งของกินและของใช้ ร่วมงานกันได้ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป บริเวณสระพระพิรุณ ประตูพหลโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

120263650

และร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๒๑ หมายเลข ด้วยการกดไลค์รูปผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบ โดยจำนวนการกดไลค์ที่ได้จะคิดเป็น ๕๐% ของคะแนนขวัญใจมหาชน ซึ่งจะปิดโหวตในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ที่ >>> นางนพมาศประจำปี ๒๕๕๘

ติดตามข่าวสารกองประกวดนางนพมาศได้ที่

facebook : องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12115470_916979521707431_5914436009423947409_n

หมายเลข 1 นางสาวดารยา ดาบน้อยอุ่น สังกัดตักพักหญิงชวนชม

12274314_916979518374098_2495989053147728557_n

หมายเลข 2 นางสาวณัฐณิชา สมสอางค์ คณะศึกษาศาสตร์

11148702_916979728374077_6636450079836698435_n

หมายเลข 3 นางสาวสุดารัตน์ แสงศิวะฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์

12234924_916979585040758_1069609771465087112_n

หมายเลข 3 นางสาวปิยอร วงศ์สินอุดม คณะบริหารธุรกิจ

11059604_916979645040752_5062754094765682675_n

หมายเลข 5 นางสาวเบญจมาส สุดแสวง คณะมเกษตร

12278744_916979875040729_528658382400618418_n

หมายเลข 6 นางสาววรพินิต ติยะระ สังกัด ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน

12274266_916979685040748_472442446143344511_n

หมายเลข 7 นางสาวฐิติกานต์ ศรีม่วง สังกัดชมรมนิสิตอีสาน

12278763_916979785040738_2237484544492866483_n

หมายเลข 8 นางสาวสุขุมาล กลิ่นประหลาด คณะประมง

12196319_916979975040719_5719102198867054372_n

หมายเลข 9 นางสาวจิตสุภา มณีสวัสดิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11214219_916979858374064_7743216477147368903_n

หมายเลข 10 นางสาวชาลิสา ทุมกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

11222518_916979911707392_1520236262950676191_n

หมายเลข 11 นางสาววัชริกา ลิมปิโชติกุล คณะสิ่งแวดล้อม

12249715_916980075040709_6498607443270017342_n

หมายเลข 12 นางสาวมัลลิกา แก้วงาม คณะวิทยาศาสตร์

12279075_916979985040718_4268464263751805782_n

หมายเลข 13 นางสาวชุติมา สีแสงสุวรรณชัย คณะเศรษฐศาสตร์

12239603_916980045040712_4109874813196024858_n

หมายเลข 14 นางสาววิภาดา สิกะพันธ์ สังกัด ชมรมรวมดาวกระจุย

12235017_916980201707363_3078380731811502425_n

หมายเลข 15 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์แก้ว สังกัด ตึกพักหญิงชงโค

12241353_916980098374040_815253297614312542_n

หมายเลข 16 นางสาวทิพนาด รอดกิจ คณะ วนศาสตร์

12219617_916980135040703_5514178470481933824_n

หมายเลข 17 นางสาวภคปา รอดกิจ คณะ วนศาสตร์

12196319_916980268374023_5379444698412173775_n

หมายเลข 18 นางสาวอัญชิตา พรหมวิเชียร คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

12279204_916980205040696_8405560409673816220_n

หมายเลข 19 นางสาวภูริชญา เจนจบจริง คณะ สังคมศาสตร์

12227109_916980255040691_5459370056579591036_n

หมายเลข 20 นางสาวผกามาศ ผาสุข สังกัด วพบ. นพรัตน์วชิระ

12250028_916980308374019_3813857275189652570_n

หมายเลข 21 นางสาวผลิดา ผกาแก้ว สังกัด ชมรมเชียร์และแปรอักษร