รู้หรือไหม การศึกษาของมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศไหนดีที่สุด

Home / การศึกษา / รู้หรือไหม การศึกษาของมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศไหนดีที่สุด

เพื่อนๆ น้องๆ รู้หรือไหม การศึกษาของมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศไหนดีที่สุด ใน 76 ประเทศทั่วโลก วันนี้เรามีคำตอบค่ะ โดย Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ได้เปิดเผยข้อมูลจากรายงาน Universal Basic Skills What Countries Stand To Gain ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดลำดับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า…

oooo
cr. @2013 PHARM KKU

รู้หรือไหม การศึกษาของมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศไหนดีที่สุด

20 ประเทศที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดีที่สุดได้แก่

1. ประเทศสิงคโปร์

2. ฮ่องกง

3. เกาหลี

4. ญี่ปุ่น

5. ไต้หวัน

6. ฟินแลนด์

7. เอสโตเนีย

8. สวิตเซอร์แลนด์

9. เนเธอร์แลนด์

10. แคนาดา

11. โปแลนด์

12. เวียดนาม

13. เยอรมนี

14. ออสเตรเลีย

15.ไอร์แลนด์

16. เบลเยียม

17. นิวซีแลนด์

18.สโลวีเนีย

19. ออสเตรีย

20. อังกฤษ

ส่วนในประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่ 47 ดีกว่าประเทศมาเลเซีย แต่อีกไม่นาน ประเทศมาเลเซียจะพัฒนาการศึกษาขึ้นมาได้เทียบเท่ากับประเทศไทย เพราะขณะนี้ประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างเร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ที่มาข้อมูลจาก matichon