ตอบโจทย์นศ. ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ แนวใหม่ สุดอลังการ!

Home / การศึกษา / ตอบโจทย์นศ. ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ แนวใหม่ สุดอลังการ!

เมื่อวานนี้ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดห้องสมุด “Chula Engineering LIBRARY ” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งตอนแรกที่มองนั้น นึกว่าโรงแรม ดีไซน์ทันสมัยและตอบโจทย์การทำงานเป็นกลุ่มของวัยรุ่น นิสิตนักศึกษามากๆ ! ตอบโจทย์นศ. ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ แนวใหม่ สุดอลังการ!

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

 ตอบโจทย์นศ. ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ แนวใหม่ สุดอลังการ!

เป็นที่ฮือฮา! สำหรับนิสิตนักศึกษา เมื่อทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดห้องสมุด Chula Engineering LIBRARY ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ นำโดย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี และผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต

โดยทางห้องสุมดใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  (Smart Library) มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย Advanced Technology เข้ามาตอบสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมในห้องสัมนากลุ่มย่อย และเรียนรู้ผ่านสื่อมีเดีย ตลอดจนพื้นที่สืบค้น อ่านหนังสือ และที่พักผ่อน พบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิด และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคณะ พัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมไทยตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

นึกว่าโรงแรม! Chula Engineering LIBRARY ห้องสมุดวิศวะ จุฬาฯ

เวลาเปิดปิดบริการ

ช่วงเวลาปกติ

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00 น.
  • เสาร์ 9.00 – 16.00 น.

ช่วงก่อนสอบ 1 เดือน

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 21.00 น.
  • เสาร์ 9.00 – 16.00 น.

ปิดบริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอบคุณข้อมูล www.eng.chula.ac.th