กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

Home / การศึกษา / กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ที่ทางประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบวิชาสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยปรับเพิ่มรายวิชาที่จัดการทดสอบจาก 7 วิชา เป็น 9 วิชา (เพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) โดยมี กำหนดการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ดังนี้

image

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

ตาราง

สำหรับ 9 วิชาที่จะสอบก็คือ

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตารางวันสอบ

ok

ตรวจสอบระบบการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้ที่นี่ http://www.niets.or.th/

<<<ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ>>>

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) ของข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com

ข้อมูลจาก niets