กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2559

Home / การศึกษา / กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2559

วันนี้ทีนเอ็มไทยมี กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2559 มาอัพเดท! แจ้งให้เพื่อนๆ ทราบกันค่ะ เพราะนอกจากบัณฑิตใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันรับปริญญาแล้ว ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า รวมทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่จะต้องเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ก็ต้องเตรียมพร้อมอัพเดทข้อมูลด้วยเช่นกัน และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไหน รับวันไหนบ้าง และต้องการทราบข้อมูลละก็ ห้ามพลาด!!! นะคะ
Congratulations!_Cap_and_Tassel (600 x 332)

กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 2559

ประจำเดือนมกราคม 59

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น L

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันซ้อมใหญ่)
ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น L

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (วันรับจริง)

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันซ้อม)

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันซ้อมใหญ่)
ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันรับจริง)

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันซ้อม)
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมย่อย)

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันรับจริง)

วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 – PN 5

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมย่อย)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 – PN 5

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 – PN 5

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา (วันรับจริง)
ณ หอประชุมพญางำเมือง และ ห้อง PN 1 – PN 5

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมย่อย)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันซ้อมใหญ่)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันถ่ายภาพหมู่)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันซ้อมใหญ่)

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันซ้อมย่อย)

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันรับจริง)
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันซ้อม)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วันรับจริง)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันถ่ายภาพหมู่)

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันซ้อมใหญ่)

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วันซ้อมใหญ่)

วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วันรับจริง)

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วันรับจริง)

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วันรับจริง)
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ โถงหน้าห้อง Dimond Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา (วันรับจริง)

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)

ณ ประสานมิตร และองครักษ์

วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)

ณ องครักษ์

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมใหญ่)

ณ องครักษ์

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันรับจริง)

ณ องครักษ์

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วันรับจริง)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หากเพื่อนๆ น้องๆ คนไหนมีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมมากกว่านี้ ก็สามารถแจ้งให้ทราบกันได้นะคะ

ทีนเอ็มไทยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงทุกคนค่ะ

cr. graduateth