เรื่องน่ารู้! แสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

Home / การศึกษา / เรื่องน่ารู้! แสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

ในการสนทนาภาษาอังกฤษนั้น แน่นอนว่าการพูดคุยก็ต้องมีภกเถียง หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วเพื่อนๆ รู้ไหมว่า เราสามารถใช้ประโยคไหน ตอนไหน อย่างไร เพื่อแสดงความคิดเห็น วันนี้ทีนเอ็มไทยจัดมาให้โดยเฉพาะ กับ เรื่องน่ารู้! แสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษ (expressing opinion) ลองนำไปฝึกฝนกันดูนะคะ ^^

เรื่องน่ารู้! ประโยคภาษาอังกฤษใช้แสดงความคิดเห็น

เรื่องน่ารู้! แสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษใช้แสดงความคิดเห็น : กรณีเห็นด้วย (expressing agreement)

I agree that ..

That’s a great idea!

It’s very likely that ..

I couldn’t agree more.

They have a vaild point.

She believes .. and so do I.

I see what they mean, and ..

That sounds like a good idea ..

This is an important issue, because ..

They don’t believe .. and neither do I. (เห็นด้วย แบบปฏิเสธ)

ประโยคภาษาอังกฤษใช้แสดงความคิดเห็น : กรณีไม่เห็นด้วย (expressing disagreement)

It never was ..

I can’t agree on ..

It is unlikely that ..

That’s not how I see it.

I totally disagree with ..

It’s not a good idea, ..

They seem to have forgotten ..

She believes .. but I disagree.

I don’t think they have realized..

That’s all very well, but what about ..?

ประโยคภาษาอังกฤษใช้แสดงความคิดเห็น : กรณีสงสัย (expressing doubt)

I doubt whether ..

I’m not sure about ..

What would happen if ..

I’m not convinced by that.

I see what they mean, but ..

I’ve got reservations about ..

I agree with .. up to a point.

He/She/They may have a point.

I don’t see how that would work.

ประโยคภาษาอังกฤษใช้แสดงความคิดเห็น : กรณีลงความเห็น หรือสรุปความ (drawing conclusions)

I think …

In my opinion …

Because of  …

My point is …

That would mean …

As a result of this …

That’s what I think.

What I really mean is …

On the whole, I fell that …

What I’m trying to say is, …

ตัวอย่าง (Example)

I agree that it’s useful to learn how to surf before going to California, but it is unlikely that you won’t have anything to do there if you don’t surf. I agree with you up to a point, but what I really mean is that there are many other things to do in California as well.

source : www.e4thai.com