เริ่มใช้แล้ว นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับป.1-ม.3

Home / การศึกษา / เริ่มใช้แล้ว นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับป.1-ม.3

สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ให้น้องๆ นักเรียนเรียนถึงช่วงเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาที่เหลือ ปฎิบัติกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านอื่นๆ ในโรงเรียน ฮั่นแน่! อย่าเข้าใจกันผิด แล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เรียนถึง 14.00 น. แล้วกลับบ้านนะคะ ...เริ่มใช้แล้ว นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับป.1-ม.3

11939559_1237039699655049_1744894328_n

เริ่มใช้แล้ว นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับป.1-ม.3

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 4,100 โรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้นักเรียนมีความสุขกับการศึกษา คิด-แยกแยะ และวิเคราะห์ นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่จะนำมาเสริมจากการลดเวลาเรียนจะเป็นไปในลักษณะบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นายกฯ ได้สั่งการในที่ประชุมให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลตัวเลขความต้องในสายวิชาชีพที่ภาคเอกชนต้องการ เพื่อให้สถาบันการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความเหมาะสม รองรับตามตลาด

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการบูรณาการส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน โดยนำข้อมูลการศึกษาประเทศที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเปรียบเทียบระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นเลิศ

นโยบายดังกล่าวนี้จะใช้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 ยกเว้นช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระทรวงศึกษาฯ จะมีชุดสมาทเทรนเนอร์จำนวน 300 ทีม ลงตรวจประเมินผลทั่วประเทศ ทุกหนึ่งสัปดาห์ ทุกเดือน และทุก 3 เดือน เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ข้อมูลและภาพจาก morning-news.bectero.comMono 29