เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

Home / การศึกษา / เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

เป็นไหมคะ อ่านหนังสือกี่รอบๆ ก็ยังไม่เข้าใจ หรือจำไม่ได้สักที ลองอ่านช้าๆ ทวนซ้ำๆ จริง แต่ก็ต้องใช้เวลามากเกินไป ไม่ทันได้อ่านวิชาอื่นๆ ยิ่งช่วงใกล้สอบยิ่งต้องรีบ ดังนั้นวันนี้เราลองมาติดตามเทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการอ่านหนังสือของเพื่อนๆ กันค่ะ

670px-Read-Preface-Step-3

เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

เทคนิคการอ่านเร็วที่สำคัญและมีประโยชน์ มีอยู่ 2 แบบ คือ การอ่านแบบสกิมมิ่ง (Skimming) และ การอ่านแบบสแกนนิ่ง (Scanning)

การอ่านแบบสกิมมิ่ง (Skimming)

คือการอ่านข้อความอย่างเร็ว ๆ เป็นจุด ๆ เช่น อ่าน 2-3 คำแรก หรือ 2-3 ประโยคแรกแล้วข้ามไป อาจข้ามเป็นประโยคหรือเป็นบรรทัด หรืออ่านเฉพาะประโยค แรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า หรืออ่านเฉพาะคำหรือวลีที่สำคัญ ๆ การอ่านแบบนี้มี จุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ อ่านเพื่อเก็บประเด็นหรือใจความสำคัญ และอ่านเพื่อเก็บ รายละเอียดที่สำคัญบางอย่าง

การอ่านแบบสกิมมิ่งมีประโยชน์ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน เพราะช่วยให้ ผู้อ่านอ่านเรื่องต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น และเข้าใจใจความสำคัญที่อ่านได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่าน รายละเอียดตลอดทั้งเรื่อง

การอ่านแบบสแกนนิ่ง (Scanning)

จะเป็นวิธีการหาข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถานที่ ชื่อคน เป็นต้น จะเป็นข้อมูลที่ปรากฏให้ผู้อ่านเห็นได้อย่างชัดเจนในบทอ่าน โดยถ้าในคำถาม ถามถึงสถานที่ ก็ให้กวาดสายตาไล่ดูแต่คำที่หมายถึงสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่เฉพาะ เป็นชื่อเฉพาะ ดังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่แน่นอน

ความแตกต่างระหว่าง Skimming และ Scanning
Skimming – เห็นใจความสำคัญของบทอ่าน มองเห็นภาพรวมแบบคร่าวๆ ว่าบทอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไร
Scanning – หาข้อมูลเฉพาะ

ข้อมูลดีๆ และภาพจาก: wegointer, oxbridge