รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)

Home / การศึกษา / รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)

วันนี้ทีนเอ็มไทยมี รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family) มาให้เพื่อนๆ ได้อา่น ท่องจำกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็น พี่ น้อง ปู่ย่า ลูกพี่ลูกน้อง วันนี้จัดเต็มมาให้กันเลย ^^

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)

 1. Father (ฟา-เธอะ) แปลว่า พ่อ
 2. Dad (แด้ด)  แปลว่า พ่อ (ภาษาพูด)
 3. Mother (มา-เธอะ) แปลว่า แม่
 4. Mom / Mum (มอม/มัม)  แปลว่า แม่ (ภาษาพูด)
 5. Son (ซัน)  แปลว่า ลูกชาย
 6. Daughter (ดอ-เธอะ)  แปลว่า ลูกสาว
 7. Brother (บรา-เธอะ)  แปลว่า พี่ชาย/น้องชาย
 8. Older brother (โอล-เดอ บรา-เธอะ) แปลว่า พี่ชาย
 9. Younger brother (ยัง-เกอ บรา-เธอะ) แปลว่า น้องชาย
 10. Sister (ซิส-เทอะ) แปลว่า พี่สาว / น้องสาว
 11. Older sister (โอล-เดอ ซิส-เทอะ) แปลว่า พี่สาว
 12. Younger sister (ยัง-เกอ ซิส-เทอะ) แปลว่า น้องสาว
 13. Siblings (ซิบบลิงส์) แปลว่า พี่น้อง
 14. Husband (ฮัสแบน) แปลว่า สามี
 15. Wife (ไวฟ) แปลว่า ภรรยา
 16. Parent (พาเร้นทฺ) แปลว่า ผู้ปกครอง/ บิดาหรือมารดา
 17. Grandparents (แกรน-พาเร้นสฺ) แปลว่า  ปู่ย่าตายาย
 18. Grandfather (แกรน-ฟาเธอะ) แปลว่า คุณปู่ / คุณตา
 19. Grandmother (แกรน-มาเธอะ) แปลว่า คุณย่า / คุณยาย
 20. Grandchildren (แกรน-ชิลเดรน) แปลว่า หลาน

  รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)
  รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ครอบครัว (Family)
 21. Grandson (แกรน-ซัน) แปลว่า หลานชาย
 22. Granddaughter (แกรน-ดอเธอะ) แปลว่า หลานสาว
 23. Great grandfather (เกรท แกรน-ฟาเธอะ) แปลว่า ปู่ทวด / ตาทวด
 24. Great grandmother (เกรท แกรน-มาเธอะ) แปลว่า ย่าทวด หรือ ยายทวด
 25. Uncle (อังเคิล) แปลว่า ลุง / อา (เพศชาย)
 26. Aunt (อ๊านทฺ) แปลว่า ป้า / น้า (เพศหญิง)
 27. Cousin (คะซึน) แปลว่า ลูกพี่ลูกน้อง
 28. Nephew (เนฟิว) แปลว่า หลานชาย
 29. Niece (นีซ) แปลว่า หลานสาว
 30. Father-in-law (ฟาเธอะ อิน ลอ) แปลว่า พ่อของ สามี / ภรรยา ของคุณ
 31. Motherinlaw (มาเธอะ อิน ลอ) แปลว่า  แม่ของ สามี / ภรรยา ของคุณ
 32. Soninlaw (ซัน อิน ลอ) แปลว่า ลูกเขย
 33. Daughter-in-law (ดอเธอะ อิน ลอ) แปลว่า ลูกสะใภ้
 34. Brotherinlaw (บราเธอะ อิน ลอ) แปลว่า พี่เขย / น้องเขย
 35. Sister-in-law (ซิสเทอ อิน ลอ) แปลว่า พี่สะใภ้ / น้องสะใภ้
 36. Stepfather (สเต็ปฟาเธอะ) แปลว่า พ่อเลี้ยง
 37. Stepmother (สเต็ปมาเธอะ) แปลว่า แม่เลี้ยง
 38. Stepson (สเต็ปซัน) แปลว่า ลูกเลี้ยง (ผู้ชาย)
 39. Stepdaughter (สเต็ปดอเธอะ) แปลว่า ลูกเลี้ยง (ผู้หญิง)
 40. Stepsister (สเต็ปซิสเทอ) แปลว่า ลูกสาวของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง
 41. Stepbrother (สเต็ปบราเธอะ) แปลว่า ลูกชายของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง