เทคนิคการจดเลคเชอร์อย่างไร ให้ได้ผลมากที่สุด

Home / การศึกษา / เทคนิคการจดเลคเชอร์อย่างไร ให้ได้ผลมากที่สุด

วันนี้ทีนเอ็มไทยมีเทคนิคการจดเลคเชอร์อย่างไร ให้ได้ผลมากที่สุด มาฝากกัน วิธีนี้มีประโยชน์และเหมาะกับน้องๆ ช่วยทำให้การทบทวนการสอนจากในห้องเรียนได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น แถมยังใช้หน้ากระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการอ่านหนังสือได้ดีอีกด้วย…

3785383 ok

เทคนิคการจดเลคเชอร์อย่างไร ให้ได้ผลมากที่สุด

โดยเทคนิคการจดเลคเชอร์นี้ เรียกว่า Cornell Note เป็นวิธีการบันทึกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีงานวิจัยจำนวนมากรองรับว่าเป็นวิธีการใช้พื้นที่หน้ากระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Jacobs (2008) ได้นำเสนองานวิจัยที่ยืนยันว่าวิธีการจดโน๊ตแบบ Cornell มีประสิทธิภาพจริง โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้จดเน้นการสังเคราะห์ (Synthesize) และประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply Learned Knowledge)

โดยวิธีการเลคเชอร์ง่ายๆ นี้ก็คือ

1. นำกระดาษ หรือสมุด มาขีดเส้นแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วนตามภาพด้านบน

2. โดยให้พื้นที่ใหญ่ที่สุด เรียกว่า Note-taking Area สำหรับจดทุกอย่างเท่าที่จะจดได้ ในช่วงที่นั่งเรียน

3. ส่วนด้านซ้ายที่มีพื้นที่เล็กลงมา เรียกว่า Cue Column ไว้บันทึกประเด็นสำคัญ Keywords หรือคำถามก็ได้

4. ส่วนพื้นที่ด้านล่าง เรียกว่า Summary Area ใช้เป็นพื้นที่ในการเขียนสรุปเนื้อหาทั้งหมด หลังจากกลับมาทบทวนเนื้อหาสองช่องด้านบน เพื่อให้เข้าใจที่สุด

ทำแบบนี้เรื่อยๆ ก็จะทำให้เราสรุปเนื้อหาหรือใจความสำคัญเรื่องนั้นๆ ได้อย่างเข้าใจ และประหยัด ไม่ต้องมานั่งเปิดหนังสือเยอะเยอะๆ ยิ่งในช่วงเวลาใกล้สอบที่อาจจะกระชั้นชิดเข้ามา แต่ยังไงก็อย่าลืมเข้าเรียน จดเลคเชอร์ และทบทวนเนื้อหาบ่อยๆ ด้วยนะคะ เพราะต่อให้จด แต่ไม่ทบทวน ความรู้ก็ยังอยู่ที่เดิม คะแนนก็จะไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลและภาพจาก setthasat.com