โอเพ่น-รัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์ ผู้ชนะเลิศโครงงานฯ สหกิจศึกษา ประจำปี 2558

Home / การศึกษา / โอเพ่น-รัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์ ผู้ชนะเลิศโครงงานฯ สหกิจศึกษา ประจำปี 2558

โอเพ่น-รัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์ ผู้ชนะเลิศโครงงานฯ สหกิจศึกษา ประจำปี 2558 หรือ ‘โอเพ่น-รัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์’ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ผู้ชนะเลิศ การประกวดโครงงานประเภทกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5
IMG_1186

โอเพ่น-รัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์ ผู้ชนะเลิศโครงงานฯ สหกิจศึกษา ประจำปี 2558

ชื่อโครงงาน : การเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าโดยใช้ระบบ Racking System (Increase the Storage Spaces of Warehouses by Using Racking System)
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานประเภทกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
_MG_3065

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
“ผมคิดว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานั้น ที่มาที่ไปมาจากการที่ผมได้เข้าไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงจากการเรียนตาม “หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง” คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้าง “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เพราะสหกิจศึกษา เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง แก้ปัญหาจริง ผมมองว่า ชีวิตการทำงานกับชีวิตการเรียนมีทั้งความเหมือนและต่างกัน แต่ทุกสิ่งสามารถนำมาผสมผสานกันได้ ผมจึงอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยากพัฒนากระบวนการทำงานในบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงๆที่อาจจะหาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยครับ”
IMG_1845

จุดประสงค์หลักของการทำผลงานชิ้นนี้
“ผมมองจากปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้จริง และคุ้มค่าต่อการลงมือทำ จึงเลือกที่จะแก้ปัญหาพื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในคลังสินค้า ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างสูงสุด”

IMG_1698

ประโยชน์ที่ได้รับ
“ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมองได้ 2 มุมมมองครับ หนึ่งคือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัท คือ บริษัทมีพื้นการจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บได้มากขึ้น และสอง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ซึ่งผมพัฒนาตนเองในการฝึกฝนการแก้ปัญหา และฝึกฝนความรับผิดชอบในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด”

IMG_1733

ความยากง่ายละอุปสรรคต่างๆ
“ผมว่าปัญหาที่เลือกมาผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร เพราะจะต้องมีการลงทุนของบริษัทเกิดขึ้น แต่ผมค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บริหารของบริษัทเปิดโอกาสให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยผมเริ่มจาก รวบรวมข้อมูลการนำระบบ Racking System มาใช้ รวมทั้ง เลือกชนิดของ Racking ที่จะนำมาใช้เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัทเรื่องพื้นที่ที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ…ถ้าถามผมว่าความยากและอุปสรรคมีหรือไม่…ผมคิดว่า มีแน่นอนครับแต่หากเรามีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการทำงาน ผมว่าความยากและอุปสรรคเหล่านั้นทำอะไรเราไม่ได้มากแน่นอน”

IMG_1774
ความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ
“ผมไม่เคยคิดว่าโครงงานที่ผมทำขึ้นจะได้ถูกส่งประกวด เพียงแต่เราพยายามทำให้เต็มที่…ผมจำบรรยากาศในวันที่นำเสนอโครงงานได้ดีครับ… เมื่อถึงเวลาประกาศผล… “รางวัลชนะเลิศโครงงานประเภทกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา…นายรัชกาล ปัญญาพัฒนศักดิ์”..ความงง ความตกใจ ความดีใจ มันผสมผสานกันบอกไม่ถูก ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กุลบัณฑิต แสงดีเป็นอย่างมากที่ให้คำปรึกษา และขอขอบพระคุณอาจารย์วิญญู ปรอยกระโทก อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวรที่ช่วยแนะนำในการนำเสนอและการตอบคำถาม

IMG_1748

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจ
“ก็อยากฝากถึงน้องๆ ที่กำลังสนใจที่จะเรียนโลจิสติกส์ ถ้ากำลังมองหาอนาคตที่ก้าวหน้าในอาชีพการงาน กำลังมองหาการเรียนการสอนโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง สิ่งที่น้องกำลังมองหาอยู่ที่ ‘โลจิสติกส์จักรพงษฯ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ’ ที่นี่พี่ได้พบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้ว น้องๆ จะเสียใจหากไม่เลือกเรียนโลจิสติกส์ที่นี่ครับ”

 

ติดตามคอลัมน์ Show Off ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.28

Facebook : www.facebook.com/campusstar

ปก28