15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

Home / การศึกษา / 15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้นำเชียร์รุ่นใหม่ และประกาศผลซึ่งในปีนี้เป็นผู้นำเชียร์รุ่นที่ 71 แล้ว ได้ผู้นำเชียร์มาทั้งหมด 15 คนด้วยกัน ไปดูกันจะสวย-หล่อ ถูกใจเพื่อนๆ กันบ้างรึเปล่า ^^ 15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71 ฝ่ายชาย 7 คน ได้แก่

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

อู๋ – ภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล

คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

อิงค์ – ชญาวุฒ เลิศศิริสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

โจ – กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

อัพ – นราทร จุลาสัย

คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

พอร์ช – ศิฑา กาญจนอลงกรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

เคน – ปวีร์ สมประสงค์

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

กาย – ณัฐพัฒน์ สรงประเสริฐ

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71 ฝ่ายหญิง 8 คน ได้แก่

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

แพม – บูชิตา ปิตะกาศ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

ปิง – อภัณตรี ธีรฉัตรพร

คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

เมตร – พิลิปดา จรรยาประเสริฐ

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

มิลค์ – ณัฐนรี อนันต์ลักษณ์การ

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

พิม – พิมพรรณ สุขุมวาท

คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

จ๋า – รวงวัชรี ควรทรงธรรม

คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

ไข่มุก – อาภาสิริ กิจติถานนท์

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

15 ผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71

เกรซ ชนกานต์ ศาสตร์วัฒนโรจน์

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

ขอบคุณรูปภาพ https://www.facebook.com/CUCheerleaderFC, @cucheerleader